DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüzey Araştırması ve Kazı Stajı Değerlendirme AR   441 7 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arkeoloji stajı, mezun olacak öğrencilere, profesyonel çalışmalarını kümülatif olarak devam ettirebilmeleri için gerekli becerileri ve bilgiyi sağlar.
Dersin İçeriği
Öğrenci bir arkeolojik kazı veya arkeolojik bir araştırmaya ekip üyesi olarak katılır ya da bir müzenin faaliyetlerine katılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Müzecilik uygulama bilgilerine sahip olur.
2) Arkeolojik teknik makine ve teçhizatlarını kullanmayı kavrar.
3) Kazı teknikleri konusunu kavrar.
4) Arkeolojik eserleri tanımlar, sınıflandırır ve tarihlendirir.
5) Arkeolojik eserler ile ilgili yorum ve analiz yapar.
6) Arkeolojik eser ve kalıntıların teknik çizimini yapabilme yeteneğini kazanır.
7) Arkeolojik eser ve kalıntıların konservasyonunun nasıl yapıldığını kavrar.
8) Fotoğraf çekme teknikleri kavrar ve uygular.
9) Bilgisayarlı çizim ve sunum programlarını kullanır.
10) Arazi ve topografya bilgilerini kavrar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 yönlendirme toplantısı yaz staj programını tamamlamak Anlatım
2 sunum programı ve genel tartışma Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
3 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması 1 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması 2 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması 3 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması 4 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması 5 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Performans Değerlendirmesi
9 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması 6 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması 7 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması 8 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması 9 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması10 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması 11 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 öğrenci sunumu ve sınıf tartışması12 Sınıf sunumu hazırlıkları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar