DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prehistorik Arkeolojide Kazı ve Arş. Yön. 2 AR   240 4 2 0 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere objeleri, botaniksel ve faunal buluntu topluluklarını anlama hedef ve metotları; çeşitli tarihlendirme tekniklerinin gereklilik ve sınırlılığı; bölgesel bir ölçekte geçmiş davranışları modellemeyi kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Objeleri, hayvan kemiklerini ve bitki kalıntılarını analiz teknik ve metotlarını sunmak, çeşitli tarihlendirme tekniklerini gözden geçirmek ve yerleşimleri daha geniş bölgesel bağlamda anlamak için yaklaşımları sunmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Objeler - tipolojiler, kullanım izi, artıklar, kaynaklandırmayı kavrar.
2) Farklı bitki buluntu topluluklarını tanır.
3) Hayvan kemiiği buluntu topluluklarının analizini kavrar.
4) İnsan iskeletinden ulaşılabilecek bilgileri kavrar.
5) Radyokarbon tarihlendirme tekniğini kavrar.
6) Diğer tarihlendirme tekniklerini kavrar.
7) Kazısı yapılan yerlerde mekan analizi metodlarının hedefleri ve verilerini kavrar.
8) Arkeolojik yerin bölgesindeki arkeolojik yerler arası için mekan analizi metodlarının hedefleri ve verilerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönemin hedefleri, bağlam, buluntru toplulukları, örnekleme Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Obje analizleri: tipolojiler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Obje analizlerikullanım izi, artıklar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Obje analizleri: kaynaklandırma, geri tümleme Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Botaniksel buluntular Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Faunal buluntular Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 İnsan kalıntıları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tarihlendirmek: diyognastik buluntuları, karşılaştırmalı stratigrafi, serilendirme Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Tarihlendirmek: paleomanyetizm, biyostratigrafi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Tarihlendirmek: dendrokronoloji, radyokarbon Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Tarihlendirmek: K-Ar, U-Th, luminisans teknikleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Bölgesinde yerleşimler: Olduvai Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Bölgesinde yerleşimler: Gönnersdorf Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Bölgesinde yerleşimler: Çatal Höyük Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar