DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Geç/yeni Asur-yeni Babil Arkeolojisi 2 AR   436 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Yeni Babil dönemi hakkındaki bütün verilerin öğrenciye aktarılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste Yeni Babil dönemi işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Demir Çağında Güney ve Kuzey Mezopotamya'da imparatorluk kurmuş uygarlıkların (Yeni-Babil-Geç Assur) siyasi tarihleri ile birlikte, günümüze ulaşmış her türlü sanat eserlerini kavrar
2) mimariyi yorumlar
3) kabartmaları ayırt eder
4) seramiği tanır
5) Geç Babil kentlerini yorumlar
6) Geç Babil krallarını sınıflandırır
7) Geç Babil anıtlarını değerlendirir
8) Geç Babil tanrılarını belirtir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Assur kentinin tanıtımı ve mimarisi Sevin, V. 1991, s.114-120, 139-141, 1154-158. Anlatım
Gösteri
2 Assur kentinin tapınak mimarisi Sevin, V. 1991, s.114-120, 139-141, 1154-158. Anlatım
Gösteri
3 Assur kentinin tapınak buluntularının aktarılması Sevin, V. 1991, s.114-120, 139-141, 1154-158. Anlatım
Gösteri
4 Assur kentinin saray mimarisine giriş Sevin, V. 1991, s.114-120, 139-141, 1154-158. Anlatım
Gösteri
5 Assur kentinin sarayları Sevin, V. 1991, s.114-120, 139-141, 1154-158. Anlatım
Gösteri
6 Balawat kenti ve çevresel koşulları Sevin, V. 1991, s.123-124. Gösteri
7 Balawat tapınağı Sevin, V. 1991, s.123-124. Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Till Barsip kenti ve araştırma tarihçesi Sevin, V. 1991, s.39-41, 62-65. Anlatım
Gösteri
10 Till Barsip'in mimari buluntuları Sevin, V. 1991, s.39-41, 62-65. Anlatım
Gösteri
11 Hadatu'nun konumu ve araştırma tarihçesi Sevin, V. 1991, s.41-43, 67-73, 130-131. Anlatım
Gösteri
12 Hadatu'nun mimarisi Sevin, V. 1991, s.41-43, 67-73, 130-131. Anlatım
Gösteri
13 Babil kenti ve araştırma tarihçesi Sevin, V. 1991, s.99-101. Anlatım
Gösteri
14 Babil kentleri ve siyasi tarih Sevin, V. 1991, s.99-101. Anlatım
Gösteri
15 Babil buluntuları Sevin, V. 1991, s.137-139. Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar