DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prehistorik Dönemlerde İklimsel Değişimler AR   243 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders Kuvaterner iklim değişikliklerini ve bu değişikliklerin geçmişteki insan toplumları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders Pleistosen ve Holosen dönemlerde değişen iklimler ve doğal çevreler için izotopik, biyotik ve jeomorfolojik kanıtlar sunar ve insan toplumlarının bu değişen koşullara nasıl tepki verdiğine dair arkeolojik örnekleri tanıtır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geçmişteki iklimlerin kanıtlarının kaynaklarını tanır.
2) İklimsel değişikliklerin açıklamalarını kavrar.
3) İklim değişikliğinin insanlık tarihinin temel faktörü olduğunu kavrar.
4) Hominin evrimi ve Plio-Pleistosen iklim değişikliğini kavrar.
5) Pleistosen iklimi ve insanın hominin Avrasya'ya yayılımını kavrar
6) Pleistosen iklimi ve insanın Yeni Dünyaya yayılımını kavrar.
7) Yerleşim ve yiyecek üretiminin orijini ve iklim değişikliği ilişkisini yorumlar.
8) Karmaşık toplulukların gelişimi ve iklim değişiklik hakkındaki hipotezleri kavrar.
9) İklimsel değişiklik ve karmaşık toplulukların çöküşü hakkındaki hipotezleri değerlendirir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin sunumu ve hedefleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 İklim, adaptasyon ve kültür değişimi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 İklim değişikliği için izotopik kanıtlar - deniz, göl ve buz karotları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 İklim değişikliği için izotopik kanıt - speleotemler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 İklim değişikliği için kanıt - pollen, foramina, mikrofauna Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 İklim değişikliği için jeomorfolojik kanıt - nehir terasları, göl seviyeleri, buzul arazi biçimlendirmeleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Pleistosen iklim döngü modelleri ve ani iklimsel değişim olayları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Pleistosen iklim değişikliği ve hominidlerin Afrika'dan yayılımı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Son buzul maksimumu ve avcı toplayıcıların Avrasya adaptasyonu Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Yakındoğu'da tarımın orijini ve Younger Dryas Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 8.2byö olayı ve tarımın Avrupaya sıçraması Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 İklim ve karmaşık toplumların gelişimi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 İklim ve karmaşık toplumların çöküşü Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Tartışma - iklim ve insanlık tarihi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar