DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu ve Komşu Bölgeler Paleolitiği I AR   127 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere, Anadolu ve komşu bölgelerinin Alt, Orta Ve Üst Paleolitik dönemlerdeki doğal ve çevresel koşulları ve bu koşullara bağlı kültürel, sosyal, ekonomik durumlarındaki değişiklikleri öğretmektir.
Dersin İçeriği
İnsanlığın ilk ortaya çıkışından 10 bin yıl öncelerine kadar devam eden Paleolitik çağ, insanın ve onun uygarlıklarının biçimlenişine şahit olan en uzun süreçtir. Bu uzun sürecin tecrübeleri dünyanın her yerinde ayni olmamıştır. Anadolu, coğrafik konumu ile, çeşitli farklılıkta coğrafyalara insanın hareketini, Paleolitik sürecinde de olası kılıyordu. Derste, Anadolu ve Anadolu'yu çevreleyen coğrafyaların, Paleolitik sürecindeki coğrafi, çevresel, iklimsel durumları, genel anlamda doğal şartları birlikte ele alınıp, görseller eşliğinde öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anadolu ve komşularının paleolitiğine odaklaşmış çalışmalardan ve çalışanlarından haberdar olur.
2) Alt, Orta ve Üst Paleolitik insanının global anlamda özelliklerini anlamış olur.
3) Anadolu'nun ve komşularının coğrafi ve çevresel geçmişini genel anlamda açıklar.
4) Geçmişin en erken dönemlerindeki flora ve fauna zonlarını tanımlar.
5) Geçmişten başlayarak, zaman sürecinde, floral ve faunal zonlardaki değişimleri tanımlar.
6) Anadolu'ya komşu bölgelerin Paleolitik yerleşimlerini kavrar.
7) Anadolu'nun Alt Paleolitik coğrafi, ekonomik ve kültürel durumlarını açıklar.
8) Anadolu'nun Orta Paleolitik coğrafi, ekonomik ve kültürel durumlarını açıklar.
9) Anadolu'nun Üst Paleolitik coğrafi, ekonomik ve kültürel durumlarını açıklar.
10) Anadolu Paleolitik dönemlerini, ekonomik, teknik (mimari, alet), sosyal durumlar (sanat, davranış biçimleri) açısından, Anadolu'nun komşuları ile karşılaştırıp yorumlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel araştırma tarihi İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Gösteri
2 Coğrafi durum İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Coğrafi ve çevresel tarih İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
4 Paleolitik iklim ve dalgalanmalar- zirveler İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
5 Paleolitik iklim ve dalgalanmalar- orta yükseklikler. İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
6 Paleolitik iklim ve dalgalanmalar- Sahil kesimleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım Soru-Cevap Tartışma Gösteri Benzetim İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Tekrar İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Genel tekrar. Yazılı Sınav
9 Başlangıçtaki flora ve fauna zonları İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Floral ve faunal zonlardaki değişim İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Komşu bölgelerin Paleolitik yerleşimleri İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
12 Alt Paleolitik- genel İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Orta Paleolitik- genel İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Üst Paleolitik- genel İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Tekrar Derste tutulan notlar gözden geçirilsin Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar