DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klasik Arkeolojiye Giriş I AR   133 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih GÜLŞEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİKRET FATİH GÜLŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı klasik arkeolojinin temel konu ve kavramlarını öğretmekdir.
Dersin İçeriği
Bu derste klasik arkeolojinin temel tanımlamaları ve temel öğretimleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arkeolojinin tanımı, klasik arkeolojinin tanımı, kapsamı, amaçları, yöntemleri ve çalışma alanlarını açıklar
2) Klasik Arkeolojinin diğer disiplinler ile ilişkilerini yorumlar
3) Klasik arkeolojinin temel kavramlarını, temel kronolojisini, tarihsel dönemlerini ve tarihsel coğrafyasını kavrar.
4) Dünyada ve Türkiye'de arkeolojik kazıların tarihçesini, kazı bilimini, kazı yöntemlerini ve kazı tekniklerini kavrar.
5) Antik dönemde insan oğlunun yerleşme biçimlerini, mağara yerleşimlerinden höyüklere ve antik kentlere uzanan serüvenini açıklar.
6) Akropol, nekropol ve tümülüsleri açıklayarak mezar tipleri ve mezarların planları ve özelliklerini kavrar.
7) Mimari düzenleri kavrar ve Dor, ion, korinth ve komposit düzenleri sınıflandırır
8) Tapınak planları ve özellikleri ile sütun dizilimine göre tapınak tiplerini kavrar.
9) Sütunlu caddeler, zafer takları, aquadüktler ve su sistemi elemanlarının türleri ve özellerini öğrenir.
10) Antik tiyatroların tarihçesini, planlarını ve mimari özelliklerini kavrar.
11) Grek ve Roma tiyatroları arasındaki benzerlikler ve farklılıkları açıklar.
12) Amfitiyatro, odeon, bouleterion, pryteneion, gymnasion yapılarının mimari özelliklerini kavrar.
13) Taş işçilikleri ve duvar tekniklerini sınıflandırır.
14) Blok taşlar üzerindeki kenetler ve dübellerle blok kaldırma yöntemlerini açıklar.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 arkeolojinin tanımı, klasik arkeolojinin tanımı, kapsamı, amaçları, yöntemleri ve çalışma alanları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 klasik arkeolojinin diğer disiplinler ile ilişkileri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
3 klasik arkeolojinin temel kavramları. Klasik arkeolojinin temel kronolojisi ve tarihsel dönemler Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
4 arkeolojik kazı bilimi, kazı yöntemleri ve kazı teknikleri, dünyada ve Türkiyede arkeolojik kazıların tarihçesi Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
5 antik dönemde yerleşme biçimleri, höyük, antik kent, vb. kavramların irdelenmesi Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
6 antik kentlerde akropol, nekropol, tümülüs vb. kavramların incelenmesi ve etraflıca ele alınması.Nekropolü oluşturan mezar tiplerii ve bu mezarların planları ve özellikleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Mimari düzenlerin incelenmesi ve bu düzenlerden Dor, ion, korinth ve komposit düzenlerin ayrıntılı bir şekilde öğrenciye tanıtılması. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav yazılı sınavı Yazılı Sınav
9 Tapınak planları ve özellikleri ile sütun dizilimine göre tapınak çeşitleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
10 Sütunlu caddeler, zafer takları, aquadüktler ve su sistemi elemanlarının türleri ve özelleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
11 amfi tiyatro, odeon, bouleterion, pryteneion, gymnasion vb. yapı türleri ve özellikleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Antik tiyatroların tarihçesi, plan ve mimari özellikleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Grek ve Roma tiyatroları arasında plansal ve mimari benzerlikler ile farklılıklar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
14 Taş işçilikleri ve duvar teknikleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Genel tekrar ve değerlendirme Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar