DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Önasya Mitolojisi AR   135 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Önasyanın geçmiş toplumların inanç sistemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste dünyanın en eski yazılı edebiyat örnekleri olarak mitoslar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlkel toplumlarda dini inançların nasıl ortaya çıktığını kavrar.
2) Önasyada yaşamış olan kültürlerin mitoslarının neden yazıldığını kavrar.
3) Mitos çeşitlerini sınıflandırır.
4) Mitosların toplum yaşantısındaki yerini ve önemini kavrar.
5) İnançların birbirini nasıl etkilediğini kavrar.
6) Mitsel olayların bir kültürden diğer kültüre nasıl geçiş yaptığını açıklar.
7) Doğa olaylarının geçmiş toplumlar tarafından nasıl yorumlandığını kavrar.
8) Doğa olayları ile göksel tanrılar arasındaki ilişkiyi yorumlar.
9) Mitolojik konular ile sanat eserleri arasındaki etkileri analiz eder.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyanın En Eski Yazılı Edebiyat Örnekleri Olarak Mitoslar Kramer,2001, Sumer Mitolojisi, s.23-60.; Bottero-Kramer 2006, Mezopotamya Mitolojisi s.83-114; Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi s.13-19. Anlatım
Ödev
2 Sumer Tanrıları Kramer,2001, Sumer Mitolojisi, s.61-66;Bottero-Kramer 2006, Mezopotamya Mitolojisi s.115; Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, s.20-22. Anlatım
3 Sumer Mitosu: Yaratılış Mitosu Kramer,2001, Sumer Mitolojisi, s.66-106.; Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, s.23-37. Anlatım
4 Evrenin Düzenlenmesi: Enki ve Ninhursag Mitosu, Enki ve Sumer Mitosu Kramer,2001, Sumer Mitolojisi, s.106-141.; Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, s.40-43. Anlatım
5 Dumuzi ile İnnana Mitosu; Gılgamış Mitosu Kramer,2001, Sumer Mitolojisi, s.153-181; Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, s.44-46. Anlatım
6 Babil Yaratılış Mitosu Enuma Eliş; Tufan Mitosu Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, s.47-59; Heidel, 2000, Enüma Eliş, Babil Yaratılış Destanı. Anlatım
7 Babil Gılgamış Mitosu, Adapa Mitosu, Etana ve Kartal Mitosu, Zu Mitosu Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, s.60-77; Anlatım
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Anadolu Mitosları: Hatti ve Hitit Tanrıları Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, s.131; Karauğuz,G.; 2001, Hitit Mitolojisi, Anlatım
Ödev
10 Hatti Kökenli Mitoslar: İlluianka, Telepinu ve Deniz Tanrısının Kızı Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, s.135-140; Karauğuz,G.; 2001, Hitit Mitolojisi, Anlatım
11 Hurri Kökenli Mitoslar: Kumarbi, Ullikummi Mitosu Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, s.133-137; Karauğuz,G.; 2001, Hitit Mitolojisi, Anlatım
12 Mezopotamya Kökenli Mitoslar: Gılgamış Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, s.133-137; Karauğuz,G.; 2001, Hitit Mitolojisi, Anlatım
13 Frig Mitosları Roller,L.E.;2007, Frig Dini ve Kült Uygulamaları s.141-148. Anlatım
14 Ugarit, Kenan Bölgesi Mitosları Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, s.111-130,141-219. Anlatım
15 Genel değerlendirme Hooke,2002, Ortadoğu Mitolojisi, Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar