DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu Madenciliği AR   138 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Eski Önasyada ve Anadoluda ele geçen en eski maden eserlerinin yapım teknikleri, kullanım amaç ve biçimleri, süslemeleri, çağdaş komşu kültürler ile olan ilişkilerini, arkeolojik verilerin kapsamı ve sınırlarını tanıtmaktır..
Dersin İçeriği
Bu derste Anadoluda Madenciliğin başlangıcı, Maden çeşitleri, Madenciliğin Gelişme Aşamaları, Maden Bezeme Teknikleri gibi konular işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Madenciliğin tanımını ve tarihçesini kavrar
2) Anadoludaki maden kullanımını dönemlere dayalı olarak açıklar
3) Madenler ve Anadoludaki maden yataklarını ayırt eder.
4) Anadoluda maden üretim aşamalarını sınıflandırır.
5) Metal işleme yöntemlerini tanır.
6) Metal bezeme tekniklerini tanımlar.
7) Madenin önemini ve tarihsel dönem boyunca etkisini analiz eder.
8) Anadolu Madenciliğinin kronolojisini değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Madenciliğin tanımı ve tarihçesi İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun. Önder Bilgi, 2004, Anadolu Dökümün Beşiği. Anlatım
2 Maden yataklarının genel özelliklerinin tanıtılması İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun. Fidan, E. 2017, Madenciliğin Beşiği Anadolu Anlatım
Tartışma
3 Madenciliğin gelişim aşamaları İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun. Tekin H. 2015, Eski Anadolu Madenciliği. Ankara Anlatım
Grup Çalışması
4 Cevher hazırlama ve maden işçiliğinde kullanılan meteryal İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Maden biçimlendirme teknikleri İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun. Tekin, H.2018, madeni Eser Tipolojisi Anlatım
6 Orta Anadolu Erken Tunç Çağı Maden Sanatı ( Alacahöyük,Eskiyapar) İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Batı Anadolu Erken Tunç Çağı Maden Sanatı ( Troya) İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun. Fidan, E. 2006 Waffen Aus Metall Vor Der Mittleren Bronzezeit İm Inland Westanatoliens Anlatım
Benzetim
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Orta Tunç Çağı Anadolu Maden Sanatı (Kültepe) İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun. Tahsin Özgüç, Fikri Kulakoğlu. Anlatım
10 Hitit maden heykel sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Tartışma
11 Yurt dışına kaçırılan maden eserler (Schimmel Koleksiyonu) İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 M Ö 1. Bin Yıl Anadolu Maden Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
13 Urartu, Frig, Lidya Maden Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Tartışma
14 Tarihsel süreç içerisinde metal endüstrisinin önemi İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar