DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klasik Arkeolojiye Giriş II AR   140 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih GÜLŞEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİKRET FATİH GÜLŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
klasik arkeolojinin bütün konu ve kavramlarını ayrıntılı olarak öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste antik olan hamamlar, seramik sanatı ve sanatçıları, plastik sanatlar, eyaletler ve bölgeler, kentler, konutlar, mitoloji, giyim, kronoloji, numismatik, mozaik vb. konular anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antik hamamların mimarisi, ısıtma sistemleri ve su sistemlerini kavrar.
2) Antik dönem seramik sanatını açıklar.
3) Siyah Figür ve Kırmızı Figür seramik sanatı ve sanatçılarını kavrar.
4) Heykel traşlık sanatını ve sanatçılarını yorumlar.
5) Anadoluda'ki antik bölgeler ve antik şehirleri öğretir.
6) Grek ve Anadolu mitolojileri ile tanrı ve tanrıçaları kavrar.
7) Sikke biliminin genel özelliklerini öğretir.
8) Antik dönemde giysiler, sandaletler ve saç stillerini kavrar.
9) Mozaik sanatını açıklar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antik dönem grek ve Roma hamamlarının tarihçesi, planları. bölümleri ve özellikleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Grek ve Roma hamamların mimarileri, yapı ve işçilik özellikleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Grek ve Roma hamamlarının su sistemleri ve ısıtma sistemlerinin incelenmesi Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Antik dönemde kullanılan seramik fırınları, seramik çarkları, seramikler ve bu seramiklerin türleri ve özellikleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Siyah figür ve kırmızı figür teknikleri ve bu tekniklerde çalışan seramik sanatçılarının teknik özellikleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönem heykel traşlığının teknik, ve düşünsel özellikleri ve birbirlerinden farkları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönem önemli mimar ve heykeltraşların eserleri ve özellikleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav yazılı sınavı Yazılı Sınav
9 Anadoluda'ki antik bölgelerin coğrafi sınırları ve bu sınırlar içinde bulunan antik şehirler Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
10 antik çağ mitolojisi ile tanrı ve tanrıçalar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
11 antik çağ mitolojisi ile tanrı ve tanrıçalar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Antik dönemde giysiler, sandaletler ve saç stilleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Antik mozaik sanatı Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
14 sikke biliminin tanıtılması, sikke yapım teknikleri ve sikkelerin genel özelliklerinin anlatılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Grek ve Roma Dönemi konutları. Roma imparatorluğu kronolojisi ve Roma imparatorları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar