DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezopotamyada Ölü Gömme Adetleri AR   142 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Mezopotamya kültürlerinin sosyo-ekonomik yaşam süreçlerinin kavratılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste en erken dönemlerden M.Ö. I. Binyılın ilk yarısının sonuna kadar olan süreçte Mezopotamya'da mezar tipleri, diğer dünya inançları hem arkeolojik veriler, hem de yazılı belgelerden elde edilen bilgiler ışığında anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski toplumlarda ölüm ve öteki dünya inançlarını açıklar
2) Mezar tipleri ve gömü şekillerini kavrar
3) Yazılı belgeler ve tasvirli sanat eserlerinde ölüm ile ilgili bilgileri analiz eder
4) Paleolitik dönemlerin mezar ve öteki dünya ile ilgili verilerini yorumlar
5) Neolitik dönem kültürlerinde mezarlar ve öteki dünya inançlarını değerlendirir
6) Kalkolitik dönem kültürlerinde mezarlar ve öteki dünya inançlarını tanımlar
7) Eski Tunç Çağı kültürlerinde mezarlar ve öteki dünya inançlarını ayırt eder
8) Orta ve Geç Tunç Çağlarında mezarlar ve öteki dünya inançlarını sınıflandırır
9) Demir çağı uygarlıklarında mezarlar ve öteki dünya inançlarını analiz eder
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eski toplumlarda ölüm ve öteki dünya inançlarına giriş Yardımcı kitap, makale ve materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
2 Eski toplumlarda ölüm ve öteki dünya inançları Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
3 Mezopotamya Arkeolojisinde ölü gömme şekilleri Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
4 Mezopotamya'da mezar tipleri Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
5 Mezopotamya ve yakın çevresinde Paleolitik dönemlerin ölü gömme şekilleri Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
6 Neolitik dönem kültürlerinde mezarlar ve öteki dünya inançları Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
7 Kalkolitik dönem kültürlerinde mezarlar ve öteki dünya inançlarına giriş Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Kalkolitik dönem kültürlerinde mezarlar ve öteki dünya inançları Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
10 Eski Tunç Çağı kültürlerinde mezarlar ve öteki dünya inançlarına giriş Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
11 Eski Tunç Çağı kültürlerinde mezarlar ve öteki dünya inançları Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
12 Orta ve Geç Tunç Çağlarında mezarlar ve öteki dünya inançlarına giriş Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
13 Orta ve Geç Tunç Çağlarında mezarlar ve öteki dünya inançları Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
14 Geç Asur imparatorluğu mezarları ve öteki dünya inançları Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Gösteri
15 Yeni Babil imparatorluğu mezarları ve öteki dünya inançları Görsellerin tekrarı Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Anlatım
Gösteri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar