DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Anadolu Dillerine Giriş II AR   152 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Rukiye AKDOĞAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.RUKİYE AKDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Eski Anadolu dilleri ve çivi yazısını öğretmek hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste, eski Anadolu Dillerine genel bir giriş yapıldıktan sonra, Hititlerin kulllanmış olduğu Hititcenin grameri ve çivi yazılı heceleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Anadolu tarihi coğrafyasını açıklar.
2) Eski Anadolu'nun Asur Ticaret Kolonileri Dönemini kavrar.
3) Eski Anadolu'da ilk devleti kuran Hititleri değerlendirir.
4) Eski Anadolu'da ilk devleti kuran Hititler'in kullanmış olduğu yazı çeşidini ve çivi yazısını tanır.
5) Yazının ilk ortaya çıktığı yer Mezopotamya'daki resim yazısının çivi yazısına dönüşmesini kavrar.
6) Resim yazısından çivi yazısına geçişi değerlendirir.
7) Çivi yazısı hecelerini kavrar.
8) Çivi yazısının gramerini analiz eder.
9) Hitit çivi yazısını tanımlar.
10) Hititleri yorumlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eski Anadolu tarihi coğrafyası hakkında bilgi vermek. Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Eski Anadolu'nun Asur Ticaret Kolonileri Dönemi hakkında bilgi vermek. Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Eski Anadolu'da ilk devleti kuran Hititler hakkında bilgi vermek. Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Eski Anadolu'da ilk devleti kuran Hititler hakkında bilgi vermek. Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Maşat Höyük'ten elde edilmiş Hitit çivi yazılı tabletler. Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Maşat Höyük'ten elde edilmiş Hitit çivi yazılı tabletler. Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Maşat Höyük'teki tabletlerin Türkçe ve gramer açıklamaları. Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
9 Maşat Höyükteki tabletlerin konuları. Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Eski Anadoluda Haberleşme Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
11 Hititlerin Mektuplaşmaları Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Mşt. 75/13 Numaralı çivi yazılı mektubun işlenmesi Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Mşt. 75/13 numaralı mektubun çivi yazısının ve transkripsiyonunun yapılması Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
14 Mektubun kelime açıklamaları Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Mektuptaki kelimelerin gramer ve tercümelerinin yapılması Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve Makale Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar