DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Prehistorya II * AR   154 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere günümüz sosyal ve ekonomik durumlarının temellerini (tarım, meslek grupları, yerleşme tarzları), Paleolitik sonrası dönemler çerçevesinde (Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik) dünya genelinde kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Ders önce sosyal karmaşıklığı tanımlayacak, ve sonra karmaşık avcı toplayıcı toplulukların, şefliklerin ve erken devletlerin prehistorik örneklerine bakacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Prehistorya'da sosyal karmaşıklık Kitapta ilgili bölüm okunsun
2 Avustralya'nın prehistorik avcı-toplayıcı toplumları Kitapta ilgili bölüm okunsun
3 Jomon - Japonya'nın prehistorik karmaşık avcı-toplayıcılar Kitapta ilgili bölüm okunsun
4 Batı Kanada'da karmaşık avcı-toplayıcıların kökeni Kitapta ilgili bölüm okunsun
5 Kuzey Amerika'da erken çiftlik ve sosyal karmaşıklık Kitapta ilgili bölüm okunsun
6 Polinezya'da prehistorik şeflikler Kitapta ilgili bölüm okunsun
7 Bakır Çağının Avrupasında karmaşık toplumlar Kitapta ilgili bölüm okunsun
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Devletlerin kökeni - Yakın Doğu Kitapta ilgili bölüm okunsun
10 Devletlerin kökeni - Mısır ve Indus Kitapta ilgili bölüm okunsun
11 Devletlerin kökeni - Çın Kitapta ilgili bölüm okunsun
12 Devletlerin kökeni - Mezoamerika Kitapta ilgili bölüm okunsun
13 Devletlerin kökeni - And dağları Kitapta ilgili bölüm okunsun
14 'İkincil devletler' Kitapta ilgili bölüm okunsun
15 Karşılaştırmalar ve sonuçlar Kitapta ilgili bölüm okunsun
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar