DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu ve Komşu Bölgeler Paleolitiği II AR   156 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere derste, Alt, Orta ve Üst Paleolitik dönemlerin Anadolu'sunun doğal şartları ve bu doğal şartlar altındaki kültürel, sosyal, ekonomik görünümleri, bilimsel çalışmaların eşliğinde öğretilecektir.
Dersin İçeriği
'Anadolu ve Komşu Bölgeler Paleolitği I' dersinin kısaca gözden geçirilmesinin ardından, Anadolu'nun Paleolitik dönemlerdeki doğal şartları ve bu doğal şartlardaki kültürel durumlar öğrencilere sunulacak, Anadolu'ya komşu bölgeler ile karşılaştırmalar yapılarak, insan davranışları ve bu davranışların sonucu açısından, öğrenciler tarafından, bölgenin Paleolitik Dönem sürecinde, genel anlamda bir bütün olarak anlaşılması sağlanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, Anadolu Paleolitiğinin bir bilim dahilinde algılanışının araştırma tarihçesini açıklar.
2) Anadolu Paleolitiğine odaklaşan çalışmaları ve sonuçlarını belirtir.
3) Anadolu Alt, Orta ve Üst Paleolitiğini ekolojik, coğrafi açılardan açıklar.
4) Anadolu Alt, Orta ve Üst Paleolitiğini sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir.
5) Anadolu'nun coğrafi, jeolojik ve çevresel tarihini açıklar.
6) Anadolu ile komşularının coğrafi, jeolojik ve çevresel tarihi açısından, dünya genelindeki yerini tanımlar.
7) Paleolitik iklim ve dalgalanmalarında Anadolu'nun durumunu açıklar.
8) Anadolu Alt, Orta, Üst Paleolitiğindeki ekolojik ve ekonomik durumları komşu bölgeler konteksinde yorumlar.
9) Alt, Orta, Üst Paleolitik Anadolu ve komşu bölgelerinin kültürlerinin karşılaştırmasını yapar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anadolu Paleolitiğini araştırma tarihi İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Anadolu'nun coğrafi, jeolojik ve çevresel tarihi İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Paleolitik iklim ve dalgalanmalarında Anadolu'nun durumu İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Anadolu Alt Paleolitiği İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Anadolu Orta Paleolitiği İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Anadolu Üst Paleolitiği İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Tekrar Dönem konuları gözden geçirilmeli Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Dönem konuları çalışılsın Yazılı Sınav
Ödev
9 Anadolu Alt Paleolitiği ve Komşu bölgeler karşılaştırması I İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Anadolu Alt Paleolitiği ve Komşu bölgeler karşılaştırması II İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Anadolu Orta Paleolitiği ve Komşu bölgeler karşılaştırması I İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Anadolu Orta Paleolitiği ve Komşu bölgeler karşılaştırması II İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Anadolu Üst Paleolitiği ve Komşu bölgeler karşılaştırması I İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Anadolu Üst Paleolitiği ve Komşu bölgeler karşılaştırması I İlgili kaynakça okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Tekrar ve faaliyet Dönemin konuları gözden geçirilmeli Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönemin konuları çalışılmalı Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar