DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seramik Sanatının Gelişimi 2 AR   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Doç. Dr.KAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı erken tarihin çanak çömlek yapımcılığı ve Klasik dönemler öncesi Anadolusunun çanak çömleğini anlatmaktır
Dersin İçeriği
Seramik sanatının Anadolu'daki gelişimi, merkezler ve buluntu gruplarıyla örneklendirilerek anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seramiğin hangi ihtiyaçlar sonucunda keşfedildiğini kavrar
2) Seramiğin hangi ihtiyaçlar ve doğal şartlar doğrultusunda geliştiğini değerlendirir
3) Seramik teknolojileri ile kültürel seçimler arasındaki ilişkiyi savunur
4) Seramiğin önem derecelerinin, toplumlarda hiyerarşileri açıklayabileceğini değerlendirir
5) Anadolu'nun geçmiş topluluklarının çanak çömleğinin orijin, karakteristikleri ve sosyal organizasyonlarını sınıflandırır
6) Anadolu'daki erken toplulukların başlangıç, gelişme ve çöküş dönemleri ve bu dönemlerin nedenlerini analiz eder
7) Anadolu geçmiş topluluklarının birbirleri ve dış dünya ile ilişkileri ile ilişkilerinin çeşidi, tarzı ve boyutlarını savunur
8) Geçmişin avcı toplayıcı guruplarının yayılım alanlarında seramiğin durumunu analiz eder
9) Geçmişteki tarım toplumlarının ekonomisini seramikten yorumlar
10) Geçmişin karmaşık toplumlarının sosyal düzenine yönelik yorumlar sunar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin sunumu ve önceki döneme bakış. Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Seramiğin kronolojik ve coğrafik yayılımı; Avcı Toplayıcılar 1 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Seramiğin kronolojik ve coğrafik yayılımı; Avcı Toplayıcılar 2 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Seramiğin kronolojik ve coğrafik yayılımı; Çobanlar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Seramiğin kronolojik ve coğrafik yayılımı; Tarımcılar 1 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Seramiğin kronolojik ve coğrafik yayılımı; Tarımcılar 2 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Karmaşık toplumlarda çanak çömlek Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav genel tekrar Anlatım
Yazılı Sınav
9 Anadolu'da Neolotik Dönem Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Anadolu'da Neolitik dönem 2 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Anadolu'da Kalkolitik dönem Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Anadolu'da Eski Tunç Çağı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Anadolu'da Orta Tunç Çağı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Anadolu'da Geç Tunç Çağı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Anadolu'da Demir Çağı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar