DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sümer-akad Arkeolojisi ve Tasvir Sanatı 1 AR   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiKAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Sümer ve Akkad'ta heykel, mimari, küçük buluntular ve resim sanatının gelişimi başlangıcından itibaren buluntular ışığında tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, Sümerlerden Önce Mezopotamya Siyasi ve Kültürel yapısı, Ubeid Dönemi, Geç Uruk Dönemi Sanatı ve Sanat Eserleri, Erken Hanedanlar Dönemi Mezopotamya tarihi, Yakın Doğu sanatı üzerine görüşler işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geç Uruk Dönemi Mezopotamyası ve Sümer sanatını tanır
2) Erken Hanedanlar dönemi sanat eserlerini tanır
3) Dönemler arası sitil gelişimlerini yorumlar
4) Akad krallığı tarihini değerlendirir
5) Krallık ideolojisini açıklar
6) Akad Dönemi sanat eserlerini ve stil özelliklerin sınıflandırır
7) Ur III. Sülale krallığı tarihini kullanır
8) Eski Tunç Çağının sonunda yakın doğudaki siyasi gelişmeleri açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mezopotamya Tanımı ve Coğrafi Yapısı; Roaf,M.,1996, s. 18-28,152-153; Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
2 Kronolojik Sıralama: Paleolitik, Mezolitik, Neolitik; Roaf,M.,1996, s. 28-37; Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Uruk Dönemi mimarisi Roaf,M.,1996, s.58-77; Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Uruk Dönemi araştırma tarihçesi Roaf,M.,1996, s.58-77; Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Uruk Dönemi tasvirli sanat eserleri Roaf,M.,1996, s.58-77; Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Uruk Dönemi şehirleri Roaf,M.,1996, s.58-77; Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Uruk Dönemi sosyo-kültürel yaşamı ve seramik sanatı Roaf,M.,1996, s.58-77; Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Er Hanedanlar Dönemi kültür ve siyasi tarihi Roaf,M.,1996, s. 78-93; Aruz, J.-Wallenfels,R.2003, Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Er Hanedanlar Dönemi kentleri Roaf,M.,1996, s. 78-93; Aruz, J.-Wallenfels,R.2003, Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Er Hanedanlar Dönemi tapınak mimarisine giriş Roaf,M.,1996, s. 78-93; Aruz, J.-Wallenfels,R.2003, Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Er Hanedanlar Dönemi tapınak mimarisi Roaf,M.,1996, s. 78-93; Aruz, J.-Wallenfels,R.2003, Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Er Hanedanlar Dönemi sarayları Roaf,M.,1996, s. 78-93; Aruz, J.-Wallenfels,R.2003, Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Er Hanedanlar Dönemi buluntuları Roaf,M.,1996, s. 78-93; Aruz, J.-Wallenfels,R.2003, Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Er Hanedanlar Dönemi sonu Roaf,M.,1996, s. 78-93; Aruz, J.-Wallenfels,R.2003, Amiet,P. 1980, Frankforth, H. 1970. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar