DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hititçe Çeşitli Metinler 1 AR   221 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rukiye AKDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.RUKİYE AKDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Hitit döneminde yapılan antlaşmaları kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Hitit Dönemine ait Hukkana Antlaşması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hititlere ait antlaşma metinlerinin içeriklerini açıklar.
2) Antlaşma metinlerinin bölümlerini sıralar.
3) İlk çivi yazılı antlaşmaları değerlendirir.
4) Mezopotamyadaki antlaşma metinlerini gösterir.
5) Hukkana antlaşmasını analiz eder.
6) Antlaşmalardaki şahit tanrıları açıklar.
7) Antlaşmaların yüksek sesle okunması bölümünü tanımlar.
8) Antlaşmaların giriş kısmını belirtir.
9) Lanet ve lütuf formulünü açıklar.
10) Vasal antlaşmaları tanımlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mezopotamya ve Anadolu'daki antlaşmalar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
2 İlk antlaşma metinleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Hititlerin antlaşmaları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Hitit Antlaşma metinlerinin bölümleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Antlaşma metinlerinin konuları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Hukkana antlaşması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Hukkana antlaşmasının çivi yazısıyla yazılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
9 Hukkana antlaşmasındaki kelimelerin Türkçesi ve gramer açıklamaları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Hukkana antlaşmasındaki gramer yapısı Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
11 Antlaşmadaki kelimelerin gramerlerinin açıklamaları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Azzi Hayaşa ülkesi hakkında bilgi Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Antlaşmanın yapıldığı tarih Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
14 Hukkana hakkında bilgi Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Hukkana antlaşmasındaki satırların işlenmesi Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar