DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antik Çağ Heykelcilik Sanatı AR   223 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih GÜLŞEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİKRET FATİH GÜLŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Klasik Dönem heykellerini ve heykeltıraşlık özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyerek heykellerin stil ve tipoloji açısından birbirleriyle karşılaştırılarak tarihlendirmelerini kavratmak
Dersin İçeriği
Bu derste Klasik dönem heykeltraş ustalarının özellikleri ve heykel örnekleri detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klasik dönem heykel sanatını kavrar
2) Arkaik ve Klasik Dönemler arasında ki düşünsel farklılıkları açıklar ve arkaik ile klasik dönem heykellerinin özelliklerini ayırt eder
3) Erken Klasik dönem Heykellerinden Aegina Aphaia tapınağı plastik eserlerini yorumlar
4) Erken Klasik Dönem Heykellerinden Olimpia Zeus tapınağı plastik eserlerini yorumlar
5) Erken ve yüksek klasik (olgun klasik) dönem heykellerini karşılaştırarak heykellerin sanatsal özelliklerini ayırt eder.
6) Yüksek Klasik dönem heykellerini ve Parthenon Tapınağı plastik eserlerini kavrar
7) Yüksek Klasik dönem zengin stil heykel ve kabartmalarını yorumlar.
8) İ.Ö. 4 yy. heykeltraşlığı ve Ksanthos Nereidler anıtı plastik eserlerini kavrar.
9) İ.Ö. 4. yy. heykeltraşlığının ana özelliklerini, sanatçılarını ve sanatçıların heykeltıraşlık örneklerini kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arkaik dönemden itibaren anlatılan heykellerin öğrenciye hatırlatılması. Klasik dönem heykel sanatına giriş Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Arkaik ve Klasik Dönemler arasında ki düşünsel farklılıklar. Geç arkaik ve erken klasik dönem heykelleri. Klasik dönem heykellerine giriş Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Erken Klasik dönem Heykellerinin özellikleri ve Aegina Aphaia tapınağı plastik eserleri anlatılmaktadır. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Erken Klasik Dönem Heykelleri. Olimpia Zeus tapınağı plastik eserleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Erken ve yüksek klasik (olgun klasik) dönem heykelleri. Yüksek Klasiğe geçiş eserleri. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Yüksek Klasik dönem heykelleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Parthenon Tapınağı metop kabartmaları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Parthenon Tapınağı Alınlık kabartmaları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Yüksek Klasik dönem zengin stil eserler Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Yüksek Klasik dönem zengin stil eserler Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 İ.Ö. 4 yy. heykeltraşlığı. Ksanthos Nereidler anıtı ve çeşitli anıtların eserleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 İ.Ö. 4. yy. sanatçıları ve heykeltarşlığı Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 İ.Ö. 4. yy. sanatçıları ve heykeltarşlığı. Halikarnassus mausoleumu'nun plastik eserleri Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 İ.Ö. 4 yy. sanat eserleri. Efes Artemis Tapınağı, Ağlayan Kadınlar Lahdi, İskender Lahdi Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar