DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antik Çağ Heykelcilik Sanatı 2 AR   224 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih GÜLŞEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİKRET FATİH GÜLŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, Hellenistik dönem heykel sanatını anlatmak ve heykelleri Stil, tipoloji ve biçemsel olarak birbirleriyle karşılaştırmak suretiyle tarihlendirme özelliklerini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, Hellenistik dönem heykeltraşlığı detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hellenistik Dönemi tanımlar ve Büyük İskender Dönemi sanatını yorumlar
2) Klasik ve Hellenistik Dönem Heykel sanatı arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ayırt eder.
3) İ.Ö.4 yy. filozoflar döneminin sanata yansımasını kavrar
4) İ.Ö. 3 yy. heykel sanatını kavrar
5) İ.Ö. 2 yy. heykel sanatını kavrar
6) Bergama Zeus Sunağına ait plastik eserleri sanatsal açıdan kavrar
7) Telefos Frizi plastik eserlerini sanatsal açıdan değerlendirir.
8) Magnezya Artemis Tapınağı plastik eserlerini kavrar.
9) Efes Artemis Tapınağı plastik eserlerini kavrar.
10) Hellenistik Döneme ait pişmiş toprak eserleri kavrar. Myrina ve Tanagra merkezlerinde üretilen pişmiş toprak eserleri yorumlar ve açıklar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hellenistik Döneme giriş. Büyük İskender ve ardılları anlatılıyor. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Klasik ve Hellenistik Dönem Heykel sanatı arasındaki farklar gösterilip, Hellenistik Dönem ve filozoflar dönemi işlenmektedir. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 İ.Ö.4 yy. Geç Klasik ve Erken Hellenistik Dönem Heykel Sanatı anlatılmaktadır. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
4 İ.Ö. 3 yy. heykel sanatı özellikleri işlenmektedir. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 İ.Ö. 2 yy. heykel sanatı özellikleri anlatılmaktadır. Kitap ve makale okuma
6 İ.Ö. 1 yy. heykel sanatı özellikleri işlenmektedir. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Hellenistik Dönem heykel sanatının genel özellikleri ve karşılaştırmaları anlatılmaktadır Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Bergama Zeus Sunağı plastik eserleri işlenmektedir. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Telefos Frizi plastik eserleri işlenmektedir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Magnezya Artemis Tapınağı plastik eserleri anlatılmaktadır. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
12 İ.Ö. 2 yy. heykeltıraşlık özellikleri anlatılmaktadır. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 İ.Ö. 1 yy. heykeltıraşlık özellikleri anlatılmaktadır. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
14 Hellenistik Dönem terra cotta eserleri. Myrina ve Tanagra üretim merkezleri işlenmektedir. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 Hellenistik Dönem plastik eserlerinin genel değerlendirmesi yapılmaktadır. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar