DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu-kıbrıs İlişkileri AR   228 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk insan yerleşiminden (MÖ.10000) Erken Demir Çağına (MÖ. 900), ve bu süreç boyunca Anadolu ile Kıbrıs arasındaki değişen ilişkileri gözlemlemek.
Dersin İçeriği
Erken Akeramik Neolitik (MÖ.8800-7000) sürecinde Kıbrıs Anadolu ve Kuzey Suriye ile güçlü ilişkilere sahipti, fakat Neoltiğin geç evrelerinde ve Kalkolitik dönemlerde daha ayrı olmaya başladı. Anadolu ile güçlü ilişkiler Philia safhası boyunca (MÖ.2400-2200) tekrar ortaya çıktı, ve bu ilişkiler MÖ. 2. binde , Doğu Akdeniz boyunca ticari ve politik ilişkilerde önemli yer alınca kuvvetlileşti. Ders bu dönemler boyunca Kıbrıs'ı ve Anadolu ilişkilerini irdeleyecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anadolu ve Kıbrıs arasındaki uzun süreli değişiklikleri kavrar.
2) Topluluklar arasındaki farklı biçimlerde ilişkilerin (ör. göç, akültürasyon, ticaret) arkeolojik kanıtlarını değerlendirir .
3) Kıbrıs'ın ilk insan yerleşimini kavrar.
4) Kıbrıs'taki Akeramik Neolitiği ve onun Güneydoğu Anadolu ve Levant ilişkilerini tanır.
5) Keramikli Neolitik ve Kalkolitik dönemler sırasında Kıbrıs'taki değişiklikleri tanır.
6) Kıbrıs'taki Filya safhası ve onun Anadolu Erken Bronz II-III ile ilişkileri kavrar.
7) Erken ve Orta Kıbrıs Dönemleri tanır.
8) Geç Kıbrıs ve onun Anadolu ile diğer Akdeniz çevresi toplulukları bağlantılarını tanır.
9) Kıbrıs'taki erken Demir Çağı değişikliklerini tanır.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin hedefleri, Kıbrıs kültür tarihi çerçevesi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Kıbrıs coğrafya ve doğal çevresi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Kıbrıs'ta en erken şnsan yerleşimi (MÖ.10000)- Anadolu ile olası ilişkiler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Kıbrısın Erken Akeramik Neolitiği (MÖ. 8800- 7000)- Anadolu ve Kuzey Suriye ile ilişkiler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Kıbrıs'ın Geç Akeramik Neolitiği (MÖ. 7000-5500)- görünür ayrılma Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Kıbrısın Keramikli Neolitiği (MÖ: 4800-3900) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Kıbrıs'ın Kalkolitiği (MÖ. 3900-2500)- ana karalar ile büyüyen ilişkiler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Philia safhası Kıbrıs'ı (MÖ. 2500-2200)- Anadolu'dan yerleşimciler mi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Erken-Orta Kıbrıs Dönemi (MÖ. 2200-1650)- mezarlar ve büyüyen sosyal karmaşıklık Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Erken Orta Kıbrıs Dönemi (MÖ. 2200-1650)- anakaralar ile metalurji ve ticaret Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Geç Kıbrıs Dönemi (MÖ: 1650-1050)- uluslararası manzarada Alaşiya Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Geç Kıbrıs Dönemi- şehirler ve kasabalar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Geç Kıbrıs Dönemi- kriz yıllarından geçiş (MÖ.1225-1175) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Erken Demir Çağı- çöküş mü yoksa devamlılık mı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar