DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanat Tarihine Giriş AR   231 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NESİBE ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanat tarihi nedir, nasıl doğdu ve temelindeki fikirleri, bugüne nasıl geldiğini gibi sorular çerçevesinde, sanat akımlarının gelişimini ve etkilerini irdelemek hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste geç antik dönemden itibaren sanat dönemlerini kronolojik olarak işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat Tarihinin temel düzeydeki bilgileri kavrar.
2) Sanat Tarihi alanında kuramsal bilgileri yorumlayabilme becerisini kazanır.
3) Sanat Tarihi konusunda edindiği bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisi gösterir.
4) Sanat Tarihinin genel hatlarını, sanat akımlarını örnekler ışığında yorumlar.
5) Sanat Tarihi terimlerini tanır.
6) Antik sanat örneklerinden başlayarak Rönesans, klasisizm gibi çağları, sonraki dönemlerledeki karşılaştırmayı ve gelişimi yorumlar.
7) Sanat Tarihi akımlarını tarih, felsefe arka planıyla günümüze etkilerini yorumlar.
8) Sanat Tarihi kuramlarını ve temel bilgisini arkeoloji eğitimine uygular.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat Tarihine Giriş: Bilimin Tarihi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sanat tarihin Bilim olma süreci, akademiler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Antik Teoride Sanat Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Aristoteles, Platon ve Polyklet Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Antik Yunan ve Roma Heykeli Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Antik Yunan'da mimari düzen ve oran; Vitruvius Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ortaçağ: Romanik ve Gotik, Genel değerlendirme Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Rönesans ve Maniyerizm Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Barok ve Rokoko Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yeni Klasisizm Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 19. yüzyıl sanat akımları, sanatçıları ve tarihi arka plan Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 20. yüzyıl sanat akımları, sanatçıları ve tarihi arka plan Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 19. ve 20 yüzyıl Batı sanatının genel değerlendirmesi Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Tekrar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar