DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antik Dünyada Kadın AR   232 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NESİBE ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile son yıllarda farklı bilim dallarında önem kazanan kadın araştırmalarının kapsamında antik toplumda kadının yeri ve günümüze uzanan benzerliklerini değerlendirmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini Prehistorik çağlardan başlayarak, ilgili arkeolojik bulgular doğrultusunda antik Yunan ve Roma toplumunda kadının konumunu incelemek oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öncelikle interdisipliner bağlamda metodolojik temelli antik kaynaklardan dönemin kadın olgusunu tanımlar.
2) Ana tanrıçadan geç antiğe kadar anaerkilden ataerkile geçiş sürecini yorumlar.
3) Antik dünyanın sosyal yapısı içinde kadının yerini mitolojik örneklerle değerlendirir.
4) Antik sanat örnekleri ışığında öğrendiği bilgileri değerlendirir.
5) Antik Yunan ve Roma mitolojisini kavrar.
6) Antik sanat ve mitolojik örneklerin ışığında günümüze yansımalarını yorumlar.
7) Antik sanatta kadınla ilgili metafor, semboller ve ikonografik özellikleri tanımlar.
8) Kadın araştırmaları alanındaki bilgileri kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antik Kültürlerde Kadın: Ana başlıklar ve terimler Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Prehistorik-Bronzçağ toplumlarında ve sanatında kadın imgeleri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Ege ve Akdeniz Havzasında Geometrik sanattan Klasik dönem sanatına ölü kültünde kadın Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Antik Yunan sanatında ölü gömme kültünde kadın betimleri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Antik Yunan toplumunda, ailesinde kadın Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Antik Yunan'da ve Roma'da doğumdan ölüme kadar kadının önemli yaşam kesitleri Kütüphane, görsel malzeme ve İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Çocuk, ergen, düğün, eş, anne (terminolojive mitoloji eşliğinde) Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Antik Dünyada kadın: giysiler, aksesuar, makyaj ve mobilya Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Antik sanat örnekleriyle mitolojiden dişil kahraman çözümlemeleri I Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Antik sanat örnekleriyle mitolojiden dişil kahraman çözümlemeleri II Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Mitolojidek kadınla ilgili metaforlar, semboller I Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Mitolojidek kadınla ilgili metaforlar, semboller II Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Günümüz popüler kültür ve sanatına etkileri Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Özet ve Tekrar Kütüphane, İnternet taraması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar