DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kilikya Arkeolojisi 2 AR   302 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NESİBE ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Kilikya kültür tarihini arkeolojik veriler ışığında öğrenciye kavratmaktır
Dersin İçeriği
Arkeolojik Veriler Işığında Kilikia Kültür Tarihi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kilikyada Demir Çağı kavrar
2) Kilikyada Asurluları kavrar
3) Kilikya Syennesis Krallığını kavrar
4) Kilikyada Pers Satrapları Dönemini kavrar
5) Kilikyada Byük İskender ve Diadokhlar Dönemini kavrar
6) Kilikyada Seleukos Krallığı Dönemini kavrar
7) Kilikyada Roma (Cumhuriyet) Dönemini kavrar
8) Kilikya Korsanlarını kavrar
9) Kilikya Tarkondimotos Krallığını kavrar
10) Kilikya Olba Krallığını kavrar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kilikyada Demir Çağ Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Kilikyada Asurlular Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Kilikya Syennesis Krallığı Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Kilikyada Pers Satrapları Dönemi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Kilikyada Büyük İskender ve Diadokhlar Dönemi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Kilikyada Seleukos Krallığı Dönemi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Kilikyada Roma (Cumhuriyet) Dönemi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Kitap, makale okuma Yazılı Sınav
9 Kilikya Korsanları Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Kilikya Tarkondimotos Krallığı Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Kilikya Olba Krallığı Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Kilikyada Roma (İmparatorluk) Dönemi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Kilikyada Bizans Dönemi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Kilikya Nümismatiği Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Kilikya Nümismatiği Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap, makale okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar