DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hitit Sanatı 2 AR   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
M.Ö. II. binyılda Anadoluda büyük bir imparatorluk kuran Hitit Devletinin sanatını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Hitit Devletinin sanatı ve stil özellikleri işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hitit devletinin siyasi tarihini kavrar.
2) Hitit Devletinin siyasi sınırlarını ayırt eder.
3) Hitit dininin sanatı üzerine etkilerini kavrar.
4) Hitit çanak çömleğini tanır.
5) Hitit tanrı heykelciklerini tanır.
6) Hitit sanatında insan fizyonomisini ayırt eder.
7) Hitit sanatında hayvan fizyonomisini ayırt eder.
8) Hitit madeni eserlerini tanır.
9) Hitit kaya anıtlarını tanır.
10) Hitit sanatının stil özelliklerini analiz eder.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hitit siyasi tarihi H.Klengel 2002 Hitit İmparatorluğu ve Bin Tanrılı Halk, s.413-420. Anlatım
Ödev
2 Hitit sanatının kökeni T. Özgüç, 2002 Hititler ve Hitit İmparatorluğu, Bin Tanrılı Halk, s.400-401; T. Özgüç, 2005 Kültepe Kaniş Neşa, Anlatım
Ödev
3 Eski Hitit Dönemi Seramiği ArkeoAtlas 3, 2004, Jacob,W. (director) 2002, Anlatım
Ödev
4 Orta Hitit Dönemi çanak çömleği A.Müller-Karpe Hititler ve Hitit İmparatorluğu, Bin Tanrılı Halk,s.502-505 Anlatım
Ödev
5 Hitit İmparatorluk Dönemi çanak çömleği A.Müller-Karpe Hititler ve Hitit İmparatorluğu, Bin Tanrılı Halk,s.502-505 Anlatım
Ödev
6 Hitit Tanrı Heykelcikleri K.Emre 2002 Hititler ve Hitit İmparatorluğu, Bin Tanrılı Halk,s.487-492 Anlatım
Ödev
7 Diğer Hitit Heykelcikleri K.Emre 2002 Hititler ve Hitit İmparatorluğu, Bin Tanrılı Halk,s.487-492 Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Schimmel ritonları O.W.Muscarella 1974, Ancient Art, The Norbert Schimmel Collection, katalog.123-131.- Anlatım
Ödev
10 Boston yumruk biçimli riton H.G. Güterbock-T.Kendall 1995, A Hittite Silver Vessel in the from of a Fist, The Ages of Homer, A Tribute to Emily Townsend Vermeule, Austin, s.45-60. Anlatım
Ödev
11 Kastamonu Kınık metal eserleri K.Emre-Çınaroğlu 1993, N.Özgüç'e Armağan, s.675-713 Anlatım
Ödev
12 Hitit kaya anıtları, Fraktin, İmamkulu Şimşekkaya, Hanyeri Gezbeli ve Hemite Anıtı K.Emre 2002 Hititler ve Hitit İmparatorluğu, Bin Tanrılı Halk,s.487-492 Anlatım
Ödev
13 Hitit kaya anıtları, Sirkeli, Taşçı, Gavurkale, Karabel ve Hatip Kurunta, K.Emre 2002 Hititler ve Hitit İmparatorluğu, Bin Tanrılı Halk,s.487-492 Anlatım
Ödev
14 Hitit kaya anıtları, Eflatunpınar ve Fasıllar K.Emre 2002 Hititler ve Hitit İmparatorluğu, Bin Tanrılı Halk,s.487-492 Anlatım
Ödev
15 Boğazköy, Alaca Höyük, Ortaköy ArkeoAtlas 3, 2004, J.Seeher, 1996, J.Seeher, 2005, T.Özgüç, 1978, T. Özgüç, 1982, T. Özgüç, 1988, Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar