DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Müzeciliğin Temel İlkeleri AR   307 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Rukiye AKDOĞAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.RUKİYE AKDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere müzecilik bilim dalını kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Müzecilikle ilgili bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Müze ve müzeciliği açıklar.
2) Müzelerin doğuşu ve gelişimini gösterir.
3) Müze kelimesinin kökenini analiz eder.
4) Müze türlerini sıralar.
5) Türkiye'de müzeciliği değerlendirir.
6) Cumhuriyet sonrası Türk müzeciliğini açıklar.
7) Müze uzmanının görevlerini belirtir.
8) Korunması gerekli kültür varlıklarını sunar.
9) Eski eser kaçakçılığını değerlendirir.
10) Arkeolojik ve etnoğrafik eserleri tanımlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müze ve müzecilik nedir Kitap ve makale okuma Anlatım
2 Müzelerin doğuşu ve gelişimi Kitap ve makale okuma Anlatım
3 Müze kelimesinin kökeni Kitap ve makale okuma Anlatım
4 Müze türleri Kitap ve makale okuma Anlatım
5 Türkiye'de müzecilik Kitap ve makale okuma Anlatım
6 Osmanlı Müzeciliği Kitap ve makale okuma Anlatım
7 cumhuriyet sonrası Türk müzeciliği Kitap ve makale okuma Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve makale okuma Yazılı Sınav
9 korunması gerekli kültür varlıkları Kitap ve makale okuma Anlatım
10 eski eser kaçakçılığı Kitap ve makale okuma Anlatım
11 arkeolojik ve etnoğrafik eser Kitap ve makale okuma Anlatım
12 eski eser depoları Kitap ve makale okuma Anlatım
13 müzelere eski eser gelme şekilleri Kitap ve makale okuma Anlatım
14 müzeciler Kitap ve makale okuma Anlatım
15 kolleksiyonculuk Kitap ve makale okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve makale okuma Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar