DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Orta Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi AR   321 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Anadolunun M.Ö. 2. binin ilk yarısında Orta Anadoluda Asur Ticaret Kolonileri çağının yerleşimlerini, mimarisini, küçük eserlerini, seramiğini ve tasvir sanatını tanıtmaktır
Dersin İçeriği
Assur Ticaret Kolonileri Dönemi kapsamı, MÖ II. binyıl Anadolu tarihi coğrafyası, Assur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadoludaki Karum ve Wabartumlar, çanak çömlek gelenekleri OTÇ yerlşimleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) MÖ. 2. binyılın ilk yarısında Anadolu coğrafyasını, sosyo-ekonomik durumunu ve ticari faaliyetlerini kavrar.
2) MÖ. 2. binyılda Assur Ticaret Kolonileri Döneminde kullanılan ticari güzergahları gösterir.
3) MÖ. 2. binyılın ilk yarısında Anadoluda görülen çanak çömlek geleneklerini mal özelliği, teknik özellik, form ve bezeme özellikleri açısından ayırt eder.
4) Assur ticaret kolonileri ile ilgili edindiği bilgileri arkeolojik ve linguistik verileri de kullanarak yorumlar.
5) Orta Tunç Çağında Anadolu Kültürlerini sınıflandırır.
6) Assur Ticaret Kolonileri Çağı yerleşim modelleri ve mimari özelliklerini sentez yapar.
7) Anadolunun yazı ile tanışma süreci ve yeniliklerini değerlendirir.
8) Hitit siyasi tarihini değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Assur Ticaret Kolonileri Döneminin kapsamı, önemi. İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
2 Assur Ticaret Kolonileri Dönemi ve MÖ 2. binyıl Anadolu tarihi coğrafyası İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun Anlatım
3 Assur Ticaret Kolonileri Dönemi ve MÖ 2. binyıl Anadolu tarihi coğrafyası İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
4 Assur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadoludaki Karum ve Wabartumlar İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
5 Assur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadoludaki Karum ve Wabartumlar İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
6 Yazılı Kaynaklara göre lokalizasyonlar İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
Tartışma
7 Kültepe/Kaneş Karum yerleşimi ve tabakalanması İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Kültepe/Kaneş Karum yerleşimi ve tabakalanması İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. T. Özgüç, Kültepe Kaniş. İstanbul., Fikri Kulakoğlu Anlatım
10 MÖ 2. Binyılda Anadoluda görülen boyalı çanak çömlek geleneklerinin form ve mal özellikleri açısından ele alınması İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
11 İç Anadolu OTÇ Yerleşimleri İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Aliye Öztan, Nimet Özgüç, Gojko Bajramovic Anlatım
12 İç Anadolu OTÇ Yerleşimleri İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
13 Güneydoğu Anadolu OTÇ Yerleşimleri İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
14 Batı Anadolu OTÇ Yerleşimleri İlgili kitap bölümleri ve makaleler okunsun. Anlatım
15 Genel Değerlendirme Genel tartışma Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar