DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Suriye-filistin Arkeolojisi 1 AR   411 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
MÖ. 5.-4.bin Levant'ındaki karmaşık toplumların gelişimini ve MÖ. 3. bin boyunca Levant'taki şehirleşme ve şehirsizleşme döngüsünü öğretmek.
Dersin İçeriği
Yerleşim örüntüleri, mimari, zanaat ürünleri, ölü gömme örüntüleri, botaniksel ve fonal kalıntılar, ticari ilişkiler, ve Levan'ta sosyal karmaşıklık ve şehirleşmenin değişen tabakalarını yansıtan diğer arkeolojik kanıtlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Suriye ve Levant'ın doğal çevresini tanır.
2) Suriye ve Levant'ta MÖ. 4. ve 3. bin sırasında şehirleşme döngüleri ve karşılaştırmalı kültürel kronolojiyi kavrar.
3) Kuzey Suriye'de MÖ. 4. bin süreci şehirlerinin gelişim ve çöküşlerini kavrar.
4) Mezopotamyalı kültür geleneğinin gelişiminde Kuzey Suriye rolünü kavrar.
5) Suriye ve kuzey Levant Erken Bronz Çağı sırasındaki kent topluluklarının mimarisi ve materyal kültürünü kavrar.
6) Güney Suriye'nin Geç Kalkolitik kültürlerini kavrar.
7) MÖ 4. bin sırasında Mısır ve Güney Levant ilişkisini kanıtları ile tanır.
8) Suriye ve Levant Erken Bronz Çağı sırasındaki kent topluluklarının mimarisi ve materyal kültürünü kavrar.
9) Levant ve diğer bölgeler arasında ticari ilişkileri kanıtları ile kavrar.
10) Suriye ve Levant'ta Erken Bronz Çağı sonu kent topluluklarının çöküşünü kavrar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin hedefleri, bölgesel coğrafya ve doğal çevre Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Güney Levant'ın Geç Kalkolitik Dönemi (MÖ. 4500-3800) - kasaba ve köyler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Güney Levant'ın Geç Kalkolitik Dönemi- ölü gömme pratikleri, metalurji, meslekler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Güney Levant'ın Erken Bronz I'i- Köy yaşamına dönüş (MÖ. 3800-3300) ve Mısırlı koloniler (MÖ.3300-3100) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Kuzey Levant'ın Geç Kalkolitiği (MÖ. 4400-3100)- yerleşme örüntüleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Kuzey Levant'ın Geç Kalkolitiği- sosyal karmaşıklığın ortaya çıkışı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Kuzey Levant'ın Geç Kalkolitiği- Uruk Mezopotamyası ile ilişkiler (MÖ. 3600-3000), ve Erken Bronz I-II'de (MÖ. 3000-2600) şehirsizleşme Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kuzey Levant'ta Erken Bronz III-IVA (MÖ.2600-2250)- şehirler, saraylar ve tapınaklar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Kuzey Levant'ta erken Bronz III-IVA - Zanaat ürünleri ve sanat Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Kuzey Levant'ta .Erken Bronz III-IVA - ölü gömme pratikleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Güney Levant'ta Erken Bronz II-III (MÖ. 3000-2300)- şehirler, saraylar, tapınaklar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Güney Levant'ta Erken Bronz II-III - ekonomik üretimler ve ölü gömme pratikleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Güney Levant'ta Erken Bronz IV (MÖ: 2300-2200)- şehirlerin çöküşü ve çobansı topluluklar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Kuzey Levant'ta Erken Bronz IVB- karışık bir manzara Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar