DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anadolu Gliptiği 2 * AR   414 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hitit, Frig ve Urartu mühürlerini biçim, konu, stil ve ikonografik açıdan tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Anadolunun Geç Tunç Çağı (Hitit) ve Demir Çağı (Frig ve Urartu) mühür sanatı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Assur Ticaret Koloni Çağı mühürleri; Eski Anadolu üslubu, tapma sahnesi N.Özgüç, 1965, s.4-33; N.Özgüç 2006.
2 Assur Ticaret Koloni Çağı mühürleri; Eski Anadolu üslubu, mitolojik sahneler N.Özgüç, 1965, s.4-33; N.Özgüç 2006.
3 Assur Ticaret Koloni Çağı mühürleri; Eski Anadolu üslubu, savaş sahnesi N.Özgüç, 1965, s.4-33; N.Özgüç 2006.
4 Assur Ticaret Koloni Çağı mühürleri; Eski Anadolu üslubu, av sahnesi N.Özgüç, 1965, s.4-33; N.Özgüç 2006.
5 Assur Ticaret Koloni Çağı mühürleri; Eski Anadolu üslubu, frizler N.Özgüç, 1965, s.4-33; N.Özgüç 2006.
6 Erken Hitit Dönemi mühürleri N.Özgüç 1968, s.5-10.
7 Erken Hitit Dönemi mühürleri N.Özgüç 1968, s.5-10.
8 Ara Sınav Genel Tekrar
9 Eski Hitit Dönemi mühürleri A.Dinçol-B.Dinçol 2002, s.428-431.
10 Orta Hitit Dönemi mühürleri A.Dinçol-B.Dinçol 2002, s.428-431.
11 Hitit İmparatorluk Dönemi mühürleri A.Dinçol-B.Dinçol 2002, s.428-431.
12 Hitit İmparatorluk dönemi mühürleri A.Dinçol-B.Dinçol 2002, s.428-431.
13 Hitit İmparatorluk dönemi kral mühürleri A.Dinçol-B.Dinçol 2002, s.432-434.
14 Frig mühürleri Beran,T.1963,
15 Urartu mühürleri O.Belli 2004, s.144-154.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar