DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mısır Arkeolojisi ve Sanatı 1 * AR   417 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Daha önce var olan devlet toplumlarından bağımsız gelişmiş önemli bir erken devlet toluluğu olarak Mısır'ın sunumu, ve erken Mısırlı medeniyetlerin arkeolojik ve sanatsal kalıntılarını gözlemlemek.
Dersin İçeriği
Kuzeydoğu Afrika'nın coğrafyası ve doğal çevresi; Erken-Orta Holosen iklim tarihi ve insanın buna reaksiyonları; early farming villages in Egypt; erken kasabalar (ör. Hierakonpolis ve Abydos) ve Firavunsal temelleri; Eski Krallığın mezarlar, mimari, sanat ve dış ilişkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin hedefleri, kronolojik çerçeve; Mısır'ın coğrafya ve doğal çevresi Kitapta ilgili bölüm okunsun
2 Holosen optimumu ve çöl adaptasyonları Kitapta ilgili bölüm okunsun
3 Aşağı Mısır'da erken yiyecek üretimi (Fayum B, Merimde) Kitapta ilgili bölüm okunsun
4 Yukarı Mısırda erken çiftçilik (Badarian) Kitapta ilgili bölüm okunsun
5 Yukarı Mısır'da karmaşıklığın ortaya çıkışı (Naqada I-II) - 1 Kitapta ilgili bölüm okunsun
6 Yukarı Mısır'da karmaşıklığın ortaya çıkışı (Naqada I-II) - 2 Kitapta ilgili bölüm okunsun
7 Aşağı Mısır'daki gelişmeler ve Mısır'ın kültürel ve politik birliği (Naqada III) Kitapta ilgili bölüm okunsun
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Politik birlik- yönetim ikonografisi Kitapta ilgili bölüm okunsun
10 Erken Hanedanlık Mısır'ı (Hanedanlıklar 1-2)- mezarlar Kitapta ilgili bölüm okunsun
11 Erken Hanedanlık Mısır'ı (Hanedanlıklar 1-2)- yazı ve sanat Kitapta ilgili bölüm okunsun
12 Eski Krallık Mısırı (Hanedanlıklar 3-6)- Piramitler Kitapta ilgili bölüm okunsun
13 Eski Krallık Mısırı (Hanedanlıklar 3-6)- elit mastabaları Kitapta ilgili bölüm okunsun
14 Eski Krallık Mısırı (Hanedanlıklar 3-6)- yerleşimler Kitapta ilgili bölüm okunsun
15 Eski Krallık Mısırı (Hanedanlıklar 3-6)- dış ilişkiler Kitapta ilgili bölüm okunsun
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar