DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Roma Mimarisi AR   438 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih GÜLŞEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİKRET FATİH GÜLŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Roma dönemi mimarisini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Roma Dönemi mimarisinin teknik özellikleri, yapı türleri, planları ve işlevleri tarihsel özellikleriyle birlikte anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Roma mimarlığını kavrar
2) Roma dönemi mimari yapılarının özelliklerini ayrıntılı bir şekilde açıklar
3) Roma döneminde taş ocaklarından taş kesme yöntemlerini, taş işçiliklerini ve duvar tekniklerini yorumlar
4) Roma dönemi tiyatro yapılarını tarihleri, teknikleri, mimari planları ve özellikleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde kavrar.
5) Roma dönemi hamam yapılarını tarihleri, teknikleri, mimari planları ve özellikleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde kavrar.
6) Roma Amfitiyatrolarını ve Stadium binalarının mimari özelliklerini ayrıntılı bir şekilde açıklar
7) Roma dönemi nekropolleri ve mezar türlerinin mimari özelliklerini kavrar
8) Roma su yolları, aquadüktler ve nympheum binalarını kavrar
9) Roma dönemi kutsal alanları ve tapınakların planlarını, formlarını, teknik ve mimari özelliklerini kavrar
10) Roma Forumlarının mimari özelliklerini kavrar
11) Roma Dönemi evlerini ve sivil mimari özelliklerini açıklar
12) Roma kapıları ve zafer taklarının mimarisini kavrar
13) Roma dönemi Stoa, porticus ve basilika binalarının mimari özelliklerini kavrar
14) Bouleuterion ve Curia yapılarını planlama ve mimari özellikleri ile birlikte açıklar
15) Roma mimarisinin Grek mimarisi ile olan benzerliklerini ve farklılıklarını kavrar ve Roma mimarisinin yapısal özelliklerini yorumlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Roma Mimarlığına giriş Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Roma Dönem Mimari yapılarının tarih, teknik, plan, mimari ve işlevsel yönlerden ele alınması ve ayrıntılı bir şekilde incelenerek öğrenciye tanıtılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Roma İmparatorluğunun tarihi coğrafyasını ve kronolojisini tanımlar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Roma dönemi tapınaklarının ve kutsal alanlarının özelliklerini kavrar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 Roma Forumlarının mimarisi ve özelliklerini tanır ve açıklar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Roma dönemi mezar yapılarının mimari özelliklerini kavrar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Roma tiyatrolarının planlarını ve mimari özelliklerini açıklar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Roma Amphitiyatrolarının mimari özelliklerini kavrar. Kitap ve makale okuma
10 Roma ev mimarisi ve sivil mimari örneklerini tanımlar ve yorumlar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Anıtsal kent kapıları ve zafer taklarını sınıflandırır ve açıklar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
12 Stoa, porticus ve basilika mimarilerini kavrar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Bouleuterion ve Curia mimarilerini tanımlar ve açıklar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Stadium mimarisinin planlarını ve özelliklerini kavrar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Roma hamamlarını, su taşıma sistemlerini,ve aquadüktlerin mimari özelliklerini kavrar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar