DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Altı Arkeolojisi AR   447 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı su altı arkeolojisi terminolojisi, su altı kazı teknikleri, su altı araştırma teknikleri, antik batık araştırmaları, antik tekne tipolojisi, uzak bölgeler arası deniz ticareti konularına ışık tutmaktır.
Dersin İçeriği
Su altı arkeolojisinin terminolojisi, inceleme alanları, tarihçesi, Türkiyedeki başlangıcı, antik dönem batıkları, antik dönem gemi tipolojisi ve günümüzde yapılan sualtı kazı ve yüzey araştırmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su altı arkeolojisini açıklar
2) Sualtı arkeolojisinin inceleme alanlarını tanımlar
3) Sualtı arkeolojisinin tekniklerini sıralar
4) Dalış teknik ve bilgilerini kavrar
5) Su altı arkeolojisini tarihçesini analiz eder
6) Batıklar ve gemi tipolojisini ayırt eder
7) Antik Dönem deniz ticaretini sentez yapar
8) Günümüz sualtı kazı ve araştırmalarındaki yeni teknik ve yöntemleri değerlendirir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Su altı arkeolojisine giriş İlgili kaynaklar okunsun. Kikladic Mettalurgeye and The Aegan Early Bronze Age, COLİN RENFREW, AJA Anlatım
2 Denizsel arkeoloji İlgili kaynaklar okunsun. A Syrian Trading Venture to Egypt, De Greave, D. FAULKNER, Anlatım
Soru-Cevap
3 Batık arkeolojisi İlgili kaynaklar okunsun. Nemi Gölü Batığı, Mary Rose Batığı, Zurih Gölü su altı kalıntıları Anlatım
Soru-Cevap
4 Su altı arkeolojisinin inceleme alanları İlgili kaynaklar okunsun. Limanlar, Dalgakıran, Mendirek, tapınaklar, deniz fenerii nekropol alanları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Su altı arkeolojisinin tarihsel gelişimi İlgili kaynaklar okunsun. George Bass, Cemal Pulak, Anlatım
6 Türkiyede su altı arkeolojisi İlgili kaynaklar okunsun. Uluburun Batığı, Gelidonya Batığı Anlatım
Soru-Cevap
7 Türkiyedeki batıklar İlgili kaynaklar okunsun. Tunç Çağında Doğu Akdenizde Ticaret ve Gemi Teknolojisi, Özlem Balkozak, Konya. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Su altı yüzey araştırması İlgili kaynaklar okunsun. Kıyı yapısı, su hareketleri, derinlik, teknenin hammaddesi Anlatım
10 Su altı tarama metodları İlgili kaynaklar okunsun. U arama metodu, Genişleyen kareler metodu, Jack-stay arama metodu, halatlı arama, serbest dalış Anlatım
11 Su altı kazı teknikleri İlgili kaynaklar okunsun. Kıyı yapısı, su hareketleri, derinlik, teknenin ham maddesi Anlatım
12 Antik gemi tipolojisi İlgili kaynaklar okunsun. Anadoluda tekne tipolojisi (MÖ 3000-MS 400) Harun Öztaş, Ankara Anlatım
13 Antik Dönem deniz ticareti İlgili kaynaklar okunsun. Başlangıcından Roma Dönemine kadar Doğu Akdenizde Denizcilik ve Gemi Yapımı Atakan Aydınoğulu, Çanakale Anlatım
14 Su altı kazısı yapılan yerleşim yerleri İlgili kaynaklar okunsun. Yeni kapı, Limantepe, Marmara Adası, Bodrum Myndos Anlatım
15 Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar