DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Altı Arkeolojisi AR   447 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı su altı arkeolojisi terminolojisi, su altı kazı teknikleri, su altı araştırma teknikleri, antik batık araştırmaları, antik tekne tipolojisi, uzak bölgeler arası deniz ticareti konularına ışık tutmaktır.
Dersin İçeriği
Su altı arkeolojisinin terminolojisi, inceleme alanları, tarihçesi, Türkiyedeki başlangıcı, antik dönem batıkları, antik dönem gemi tipolojisi ve günümüzde yapılan sualtı kazı ve yüzey araştırmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su altı arkeolojisini açıklar
2) Sualtı arkeolojisinin inceleme alanlarını tanımlar
3) Sualtı arkeolojisinin tekniklerini sıralar
4) Dalış teknik ve bilgilerini kavrar
5) Su altı arkeolojisini tarihçesini analiz eder
6) Batıklar ve gemi tipolojisini ayırt eder
7) Antik Dönem deniz ticaretini sentez yapar
8) Günümüz sualtı kazı ve araştırmalarındaki yeni teknik ve yöntemleri değerlendirir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)