DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezopotamya Arkeolojisine Giriş AR   131 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Doç. Dr.KAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Önasya Arkeolojisinin önemli bir bölgesi olan Mezopotamya'nın ön tarihini her yönüyle tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Mezopotamya'da ilk yerleşimlerin tanıtılmasından başlanarak ilk uygarlıkların doğuşuna kadarki kesit anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mezopotamya coğrafi alan sınırlarını ve jeomorfolojisini tanır
2) Paleolitik ve epipaleolitik yerleşimleri kavrar.
3) Hassuna kültürünü ayırt eder.
4) Samarra kültürünü tanımlar.
5) Halaf kültürünü ve kültürler arasındaki gelişimi sıralar.
6) Ubeid kültürünü yorumlar.
7) Uruk kültürlerini değerlendirir.
8) Uruk dönemleri sanat eserlerini ve stil özelliklerini tanır.
9) Uygarlığın doğuşundaki gelişmeleri kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mezopotamya neresidir. Jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri nedir. Yardımcı kitap, makale ve materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Antik dönem yazarları ve Ortaçağ seyyahlarının anlatımlarıyla Mezopotamya Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Mezopotamya araştırma ve kazı tarihi Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Mezopotamya'nın Paleolitik ve Epipaleolitik dönemleri Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Hassuna dönemi ve kültürü Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Samarra dönemi ve kültürü Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Halaf kültürüne giriş Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Halaf kültürü ve yayılım alanları Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Ubeid kültürüne giriş Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Ubeid kültürü ve yayılım alanları Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Uruk kültürüne giriş Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Uruk mimarisi Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Uruk dönemi tasvirli sanat eserleri Konuyla ilgili materyal önerilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Genel tekrar Görsellerin tekrarı Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar