DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antik Yunan ve Roma Terminolojisi I AR   147 1 2 2 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nesibe ÇAKIR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NESİBE ÇAKIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antik Yuna ve Roma dünyasında coğrafya, zaman tabelası gibi diğer kategorilerini anlamak için gerekli olan terminolojiyi tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Mimari, heykeltraşlık, resim ve diğer küçük sanatlarda erken zamanlardan Roma İmparatorluğunun çöküşüne kadarki zamandatemel terminoloji işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öncelikle interdisipliner bağlamda metodolojik temelli arkeolojinin teknik terminolojisine kavrar.
2) Arkeoloji literatüründeki kavram karmaşası değerlendirir.
3) Antik Yunan ve Roma mimarisinde karşılaştırmalı terminoloji sayesinde bağlantıları yorumlar.
4) Antik Yunan ve Roma heykeltraşlığı için gerekli terimleri kavrar.
5) Antik Yunan ve Roma mitolojisinde kullanılan terimleri yorumlar.
6) Antik dönem seramik resimleri ikonografik terimleri kavrar.
7) Antik kültürlerin toplum sosyal yapısı için kullanılan terimleri örneklemeler değerlendirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)