DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modern Homo sapiens ve sanat Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Avrupa'nın Üst Paleolitik sanatı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 İki temel sanat çeşidi(taşınır, taşınmaz)nden taşınır sanatta insan Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 İki temel sanat çeşidi(taşınır, taşınmaz)nden taşınır sanatta hayvanlar ve diğer elemanlar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Mağara duvar sanatındaki konular ve sitiller Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Mağara sanatında kullanılış olan renkler ve malzemeler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Prehistorik sanatı tarihlendirme zorlukları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Avrupa'da mağara resimlerinin yayılımı ve ekollere yol açan mağaralar I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Avrupa'da mağara resimlerinin yayılımı ve ekollere yol açan mağaralar II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Avrupa Üst Paleolitik mağara sanatı için son zamanların açıklamaları: Sanat sanat içindir, avcılık büyüsü, totemizm ve şamanizm Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Avrupa Üst Paleolitik mağara sanatı için son zamanların açıklamaları: strüktüralizm (yapısalcılık) ve sosyal iletişim olarak sanat Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Avusturalya kaya sanatı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Güney Afrika kaya sanatı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Anadolu'da kaya sanatı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar