DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prehistorik Sanatı 2 AR   320 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, 'Prehistorik Sanat I' dersinin soyut bilgilerini somut bilgiler ile tamamlayarak, öğrencileri, prehistorik dönem insanını, sanattan yola çıkarak, ekonomik, sosyal ve içsel değerler açısından ele alabilmeye yeterli kılmaktır.
Dersin İçeriği
Modern Homo sapiens ile sanatsal gösterimler arasındaki ilişki ve insanın Avrupa'ya varışı ile sanatsal hareketlilik arasındaki sorgulamalar öğrencilere tanıtılacak ve arkasından bu hareketliliğin taşınır ve taşınmaz sanat kanıtları eşliğinde, mağara sanatında sitiller, kullanılmış olan malzemeler, tarihlendirmeye yönelik bilgiler ile, öğrenciler prehistorik sanatı sorgulamaya hazırlanacaklardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatı insanın göç güzergahı beraberinde değerlendirir
2) Motiflerin, sanat çeşitleri bağlamında yorumlarını yapar.
3) Kaya yüzeylerindeki sanatsal vurgulamaların tekniklerine yönelik yorumları yapar,
4) Prehistorik sanatı tarihlendirme ve korumaya yönelik sorunları kavrar.
5) Ekoller yaratan Avrupa, Avusturalya ve Afrika mağaralarındaki sanatsal gösterimleri tanır.
6) Anadolu'nun sanat açısından bulunduğu durumu yorumlar.
7) Avrupa'da mağara resimlerinin yayılım güzergahlarının nedenlerini yorumlar.
8) Dünyanın çeşitli yerlerindeki etnografik mağara ve kaya yüzeylerindeki gösterimlerden prehistorik dönemler için analojiler yapar.
9) Anadolu'da prehistorik sanat gösterimlerinin hangi coğrafyalarda olduğunu kavrar.
10) Anadolu mağara ve kaya sanatını komşu bölgelerdeki gösterimler ile karşılaştırıp, etkileşimlerin yönünü kavrar.
11)
12)
13)
14)
15)