DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yakındoğu Neolitiği AR   331 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Güneybatı Asya'daki Neolitik dönemin ana noktalarını tanıtmak, bölgenin anahtar sitlerine genel olarak bakmak, ve MÖ.10.-7. bin sürecindeki önemli ekonomik ve sosyal değişiklikleri anlamak.
Dersin İçeriği
Geç Pleistosen sırasındaki değişen doğal çevre ve insan adaptasyonları, Yakındoğu'nun farklı kısımlarında yiyecek üretimi nerelerde ve nasıl başladı, yiyecek üretiminden sonuçlanan sosyal ve kültürel değişmeler .

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Geç Pleistosen-Erken Holosen iklim tarihini tanır.
2) Yakındoğu'da Epipaleolitiğin önemini kavrar.
3) Yakındoğuda bitki ve hayvan evcilleştirmesinin coğrafyasını tanır.
4) Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve Güney Levant'taki PPNA mimarisi, sanat ve ölü gömme pratiklerini kavrar.
5) Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve Güney Levant'taki PPNB mimarisi, sanat ve ölü gömme pratiklerini kavrar.
6) Batı İran'ınAkeramik Neolitik gelişmeleri ile tanır.
7) Yiyecek üretiminin Trans Kafkasya'ya yayılımını tanır.
8) Yiyecek üretiminin Pakistan, Doğu İran ve Türkmenistan'a yayılımını tanır.
9) Yiyecek üretiminin ekonomik ve sosyal sonuçlarını kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin hedefleri, evcilleşmenin coğrafyası Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Paleolitik ortam ve GeçPleistosen-Erken Holosen iklim değişikliği Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Epipaleolitik görünüm: Levant (Kebaran-Natufiyen) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Epipaleolitik görünüm:İran ve Güneydoğu Anadolu (Zarziyan, Zarziyan ilşkili, Natufiyen ilişkili) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Yerleşiklik, yiyecek üretimi ve iklim değişikliği Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 PPNA: Levant, Fırat direnajı, Kıbrıs Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 PPNA:Dicle direnajı, Zağros Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 PPNB:köyler ve mimari Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 PPNB:yiyecek üretimi, teknolojiler ve değiştokuş Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 PPNB:ölü gömme, kafatası kültü, ideology Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 PPNB:Çöküş ve diğer dönüşümler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Geç Neolitik:yiyecek üretiminin yayılımı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Geç Neolitik:teknolojik yenilikler - çömlekçilik, sulama Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Özetleme ve tartışma Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar