DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arkeolojide Terminolojik ve Fikirsel Tartışmalar AR   334 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders hedefler ve metotlar hakkında terminolojik ve fikirsel tartışmaları yapar.
Dersin İçeriği
Ders, geçmişteki toplulukların ekonomik, sosyal ve inanç sistemlerini arkeologların farklı yollardan analizlerini tartışır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel arkeolojik düşünce ekollerini ve Türk arkeolojisinin bu ekollerdeki yerini kavrar.
2) Sorular, metotlar ve arkeolojik analizlerdeki bağlamlar arasındaki ilişkileri kavrar.
3) Kültür, sitil, tarihlendirme gibi bazı temel arkeolojik terimler hakkında yorumlar yapar.
4) Geçmiş toplumların ekonomik sistemlerini analiz etmede, arkeologların materyal kültürü nasıl kullanabileceklerini kavrar.
5) Geçmiş toplumların sosyal sistemlerini analiz etmede, arkeologların materyal kültürü nasıl kullanabileceklerini kavrar.
6) Geçmiş toplumların inanç sistemlerini analiz etmede, arkeologların materyal kültürü nasıl kullanabileceklerini kavrar.
7) Sosyal ve kültürel değişikliklerin arkeolojik modellerini kavrar.
8) Arkeolojik iddiaların kritik değerlendirmelerini yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Terminoloji sorunları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 arkeoloji nedir, arkeologlar ne yapar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 arkeolojide metotlar ve analizler - süreçsel ve 'süreçsel sonra' arkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 sınıflandırma ('systematics') - süreçsel ve 'süreçsel sonra' arkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 sınıflandırma ('systematics') - tipoloji ve sitil ('arkeolojik kültür' nedir) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 kronolojiler - zaman ve alan Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 arkeolojide modeller Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 kültürler/toplumlar niçin ve nasıl değişir Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 ekonomi sistemlerinin arkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 ekonomi sistemlerinın arkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 sosyal sistemlerin arkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 sosyal sistemlerin arkeoloji Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 karışık toplumların arkeolojisi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 inanç/kültürel ideolojinin arkeolojisi Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar