DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İran Elam Arkeolojisi II AR   444 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı İran-Elam Arkeolojisinde Tunç Çağlarında Suza Yerleşmesi, Akkad ve III. Ur Dönemi, Orta Elam, Geç Elam ve Med-Pers Uygarlıklarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
İranın Tunç Çağları içinde Orta Elam, Geç Elam ve Med-Pers Dönemleri sanatı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Orta Elam Dönemi coğrafyası ve kronolojisi tanımlar
2) Orta Elam Dönemi siyasi olaylarını açıklar
3) Orta Elam Dönemi yerleşmelerinin mimarisi, çanak çömlek özellikleri ve sanat eserlerini tanır
4) Geç Elam Dönemi coğrafyası ve kronolojisi ayırt eder
5) Geç Elam Dönemi siyasi olaylarını açıklar
6) Geç Elam dönemi yerleşmelerinin mimarisi, çanak çömlek özellikleri ve sanat eserlerini tanır
7) Elam Dönemi kronolojisini Mezopotamya kronolojisi ile sentez yapar
8) İran Bölgesinde I. bin sonrası (Med ve Pers) kültürel ve siyasal olaylarını değerlendirir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Orta Elam Siyasi Tarihi İlgili yayınlar okunsun Anlatım
2 Orta Elam Dönemi Sanat eserleri İlgili yayınlar okunsun Anlatım
3 Dur Untaş (Choga Zanbil) İlgili yayınlar okunsun Anlatım
4 Dur Untaş (Choga Zanbil) İlgili yayınlar okunsun Anlatım
5 Orta Elam Luristan Bronzları İlgili yayınlar okunsun Anlatım
6 Geç Elam Luristan Bronzları İlgili yayınlar okunsun Anlatım
7 Amlasch Kültürü (Marlık) İlgili yayınlar okunsun Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Amlasch Kültürü ( Hasanlu) İlgili yayınlar okunsun Anlatım
10 Geç Elam Dönemi Siyasi Tarihi İlgili yayınlar okunsun Anlatım
11 Geç Elam Dönemi Sanat Eserleri İlgili yayınlar okunsun Anlatım
12 Geç Elam Dönemi Sanat Eserleri İlgili yayınlar okunsun Anlatım
13 Elam Krallığının yıkılışı ve İranda Med hakimiyeti İlgili yayınlar okunsun Anlatım
14 Elam Krallığının yıkılışı ve İranda Med hakimiyeti İlgili yayınlar okunsun Anlatım
15 Genel Değerlendirme İlgili yayınlar okunsun Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar