DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Prehistorya I AR   129 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Geç Pleistosen dünyası avcı-toplayıcı grupların yiyecek üretiminin, Holosen dünyasının avcı, tarımcı ve hayvancı topluluklarına nasıl dönüştüğünün temel bilgilerini vermektir.
Dersin İçeriği
Ders önce Geç Pleistosen'deki farklı avcı-toplayıcı grupları tanımlar, ve daha sonra hem Eski dünya'da ve hem de Yeni Dünya'daki Holosen boyunca yiyecek üreten farklı toplulukları tanımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Küresel Geç Pleistosen ve Holosen çevresel değişimlerini anlar.
2) İnsanların Yeni Dünya'ya nasıl ve ne zaman ulaştıklarına dair tartışmaları anlar.
3) Geç Pleistosen avcılığı toplayan toplumların çeşitliliğini kavrar
4) Neolitik devrimin önemini kavrar
5) Gıda üretiminin neden başladığına dair temel açıklamaları kavrar.
6) Dünya genelinde evcilleşmenin farklı yollarını kavrar
7) Birçok yaygın gıdaların coğrafi kökenini kavrar
8) Tarımın asıl yerlerinden nasıl yayıldığını kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Yeni Dünya'ya insanın göçü Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
3 Avrasya'da Geç Pleistosen avcı-toplayıcılar 1 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
4 Avrasya'da Geç Pleistosen avcı-toplayıcılar 2 Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
5 Afrika'da Geç Pleistosen avcı-toplayıcıları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
6 Levant'ın Epipaleolitiği Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
7 Yakındoğu'da erken çiftçiler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Eski Dünya'da Erken Holosen avcı-toplayıcıları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Mezolitik topluluklar ve tarımın Avrupa ve Kuzey Afrika'ya yayılışı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
11 Çin'in erken tarımcıları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
12 Malenezya'da erken tarımcılar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
13 Yeni Dünya'da Erken Holosen avcı-toplayıcıları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
14 Orta Amerika'da erken tarımcılar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Güney Amerika'da erken tarımcılar ve hayvancılar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar