DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Önasyada Fildişi Sanatı AR   144 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Önasyada başlangıcından MÖ I. binyılın sonuna kadar fildişinden yapılmış her türlü sanat eserini teknik ve stil özellikleri açısından tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Önasyada ele geçen fildişi eserler anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fil türlerini ayır eder.
2) Fil dişlerinin yapısal özelliklerini tanır.
3) Fildişinden yapılmış eserlerin yapım tekniklerini ayırt eder.
4) Fildişi eserlerini stil özelliklerine göre ayırt eder.
5) Fildişi eserleri tanır.
6) Fildişi eserleri dönemlerine göre ayırt eder.
7) Lüks mal sınıflaması içinde yer alan fildişinin uluslararası ticaretteki önemini kavrar.
8) Fildişinin kullanım alanlarını kavrar.
9) Fildişinden yapılmış eşyaların tipolojik analizini yapar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanımı ve Amacı, Fildişi Yapım Teknikleri R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
2 Mısır Fildişi Sanatı R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
3 Lübnan-Filistin Fildişi Sanatı R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
4 Suriye Fildişi Sanatı R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
5 Anadolu Orta Tunç Çağı Fildişi Sanatı R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
6 Anadolu Geç Tunç Çağı Fildişi Sanatı R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
Ödev
7 Anadolu Demir Çağ Fildişi Sanatı R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Mezopotamya MÖ. 3. ve 2. bin Fildişi Sanatı R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
10 Girit- Kıbrıs Fildişi Sanatı R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
11 MÖ I. bin Suriye-Mezopotmaya Fildişi Sanatı R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
12 Nimrud R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
13 Khorsabad R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
14 Arslantaş ve Samal R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
15 Salamis ve Elam R.D.Barnett 1982, Ancient Ivories in the Middle East, Institute of Archaeology, Hebrew University of Jeruselam Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar