DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi I AR   245 3 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞAHİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Anadoluda kazısı yapılmış Erken Tunç Çağı yerleşimlerini ve dönemin kültür özelliklerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Anadolu Erken Tunç Çağı yerleşim yerleri ve kültürleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Tunç Çağı kronolojisini kavrar.
2) Eski Tunç Çağında Anadolu coğrafyasını tanımlar.
3) Anadolunun MÖ III. bindedeki kültürel ve siyasal özelliklerini yorumlar
4) Erken Tunç Çağında madenin güç olarak kullanılması ve devletleşmenin en önemli aracı olduğunu yorumlar.
5) Erken Tunç Çağında oluşan kültür bölgelerini tanımlar ve harita üzerinde gösterir.
6) Erken Tunç Çağında ortaya çıkan yeni yerleşim sistemlerini ayırt eder.
7) Erken Tunç Çağında farklı bölgelerde gelişen kültürlerin çanak çömlek özellikleri ve sanatını tanımlar.
8) Erken Tunç Çağında Anadolunun diğer bölgelerle olan ilişkilerini değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Erken Tunç Çağında Anadolu coğrafyası ve kronolojisi İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun. M.J.Mellink, 1998.TÜBAAR I,T.Efe, 1994,H. Erkanal, 1996. Anlatım
2 Erken Tunç Çağına Geçiş Dönemi İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
3 Erken Tunç Çağ I (MÖ 3000/2700) Yerleşmeler ve Mimari İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
4 Erken Tunç çağı I, Kuzeybatı Anadolu ve Doğu Ege Adaları İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
5 Erken Tunç Çağı I, Menderes ve Göller Bölgesi İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
6 Erken Tunç Çağı II (MÖ 2700-2400) Anadoluda İlk Şehircilik İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Tartışma
7 Erken Tunç Çağı Döneminde Anadolunun kentleşme kriterleri ve kentleşme süreci İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav
9 Erken Tunç Çağı II Yerleşimleri (Troya, Poliochni, Thermi, Liman Tepe, Demircihöyük, Küllüoba, Beycesultan) İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Yazılı Sınav
10 Erken Tunç Çağı III, Büyük Kervan Yolu ve Anadoludaki yeni gelişmeler İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Erken Tunç Çağı III Dönemi Orta Anadolunun önemli kentleri (Kültepe, Alacahöyük) İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
12 Erken Tunç Çağı Seramik Sanatı İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
13 Erken Tunç Çağı I, II ve III Dönemi Çanak Çömleği İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
14 Erken Tunç Çağı Orta Anadolu Yerleşmeleri ve Bölgesel özelliklerin karşılaştırılması İlgili kitap bölümü ve makaleler okunsun Anlatım
Tartışma
15 Genel Değerlendiirme Genel Tekrar Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar