DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antik Çağ Heykel Sanatı I AR   251 3 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih GÜLŞEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİKRET FATİH GÜLŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Batı Anadolu ve Hellen Uygarlıklarına ait plastik sanatların incelenmesi ve yorumlanması öğretilmektedir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Batı Anadolu ve Hellen Uygarlıklarının heykel ve plastik sanatlarını tüm özellikleriyle incelenerek stil ve tipolojik karşılaştırmalarla tarihlendirme ve kültürel ilişkiler kurmayı içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 3 bin yıl sonundan Arkeik Dönem başına kadar Batı Anadolu, Hellenistan ve Ege Adalarındaki plastik sanat ürünlerini öğrenir
2) Minos Sanat ürünlerini yorumlar
3) Miken sanat ürünlerini yorumlar
4) Saraylar Dönemi özellikleri ayrıntılı olarak öğrenilir
5) Geç Minos Sanatı, Miken sanatı, Submiken sanatıöğrenilir
6) Protogeometrik Dönem sanatı yorumlanır
7) Geometrik Dönem sanatı yorumlanır
8) Dedalik Dönem sanatı öğrenilir
9) Arkaik Dönem Sanatı kavranır
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 3 bin yıl sonundan Arkaik Dönem başına kadar Batı Anadolu, Hellenistan ve Ege Adaları'nın tarihi ve kültürel yapısı kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
2 Knossos, Phaistor, Hagia Triada, mallia sarayları anlatılmaktadır kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
3 Tırynthe sarayı ve Thera Adası tasvirleri kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
4 Geç Minos sanatı, Miken sanatı, Sub Miken Dönemi sanatı öğretilmektedir. kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
5 Protogeometrik Dönem Sanatı anlatılmaktadır kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
6 geometrik Dönem Sanatı anlatılmaktadır. kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
7 Dedalik Dönem sanatı öğretilmektedir kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Yazılı sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
9 Arkaik Dönem Sanatı ve kroslar anlatılmaktadır. kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
10 Arkaik Dönem Sanatı ve koreler anlatılmaktadır. kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
11 Erken Klasik Dönem sanatı öğretilmektedir. kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
12 Aigina Aphaia Tapınağı plastik eserleri anlatılmaktadır kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
13 Selinus E tapınağı plastik eserleri öğretilmektedir. kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
14 Olimpia Zeus tapınağı ve ciddi stil özellikleriöğretilmektedir. kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
15 M.Ö. 5 yüzyıl heykeltraşları ve heykeltraşlık eserleri anlatılmaktadır. kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar