DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Neolitik -Kalkolitik Çağda Anadolu I AR   253 3 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Güneybatı Asya'daki Neolitik dönemin ana noktalarını tanıtmak ve Anadolu'da dönemin anahtar yerleşimlerine genel olarak bakmak.
Dersin İçeriği
Geç Epi-Paleolitik Anadolu, evcilleşmenin coğrafyası, Anadolu'da Akeramik ve Erken Kermikli Dönemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arkeologların yerleşiklik, yiyecek üretimi, ve evcilleşmeyi nasıl tanımladıklarını anlar
2) Yakın Doğu'da yiyecek üretiminin başlangıcında Anadolu'nun rolünü anlar
3) Anadolu'da Epipaleolitik adaptasyonlar ile tanışmış olur
4) Guneydoğu Anadolu'da MÖ. 10.-8. bin sırasındaki ekonomik, sosyal, ritüel ve teknolojik gelişmeleri (Seramiksiz Neolitik) tanır
5) MÖ 9.-8. bin sırasında Orta Anadolu'da yiyecek üretim yerleşimlerinin görülüşünü anlar
6) Göller bölgesi ve Batı Anadolu'da Akeramik neolitik yerleşim kanıtlarını tanır
7) Anadolu'da çanak çömlek kullanımının başlangıcı ile tanışmış olur
8) Anadolu'da MÖ 7. bin sırasındaki ekonomik, sosyal, ritüel ve teknolojik gelişmeleri (Seramikli Neolitik) bilir
9) Anadolu'daki anahtar Neolitik yerleşimler (tarihler, mimari, ölü gömme gelenekleri, sanat) ile tanışmış olur
10) Yiyecek üretiminin Avrupa'ya sıçramasında Anadolu'nun rolü anlamış olur
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönemin hedefleri; kronolojik çerçeve; yiyecek üretimi ve bitkiler ve hayvanların evcilleşmesi. Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Anadolu ve komşularında Epipaleolitİk avcı-toplayıcı topluluklar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Güneydoğu Anadolu'da erken yerleşiklik ve köy mimarisi (MÖ. 10.-9. bin) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Güneydoğu Anadolu'da erken köylerin ekonomik temelleri (MÖ. 10.-9. bin) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Güneydoğu Anadolu'da Erken Neolitik gömmeleri, sanat ve ritüel. Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Güneydoğu Anadolu'da Geç Akeramik Neolitik gelişmeler. Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Obsidiyen tivareti ve yontuk taş teknolojileri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Güneydoğu Anadolu dışına yiyecek üretiminin sıçraması- Akeramik ve Keramik Neolitik Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Kapadokya'daki erken köyler (MÖ.9.- 7. bin) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Konya Ovasındaki erken köyler (MÖ.9.-7.bin) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Göller bölgesindeki erken köyler (MÖ: 8.-7.b.n) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Ege Bölgesindeki erken köyler (MÖ:7.-6.bin) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Marmara bölgesindeki erken köyler (MÖ.7.-6. bin) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Avrupa'ya yiyecek üretiminin sıçramasında Anadolu'nun rolü Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar