DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Paleolitikte Ateş ve Yerleşim Biçimleri AR   255 3 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arkeoloji öğrencilerini, bir çok teknik gelişmenin tetikçisi olan ateşin en erken izleri ve örüntüleri hakkında öğretmek.
Dersin İçeriği
İnsanın ateş ile tanışması ve onun kontrolünü keşfetmesinin, bir çok yenilik ve keşiflere neden olduğunu, insanın yaşam şartlarında, alışkanlık ve tarzlarında, davranış biçimlerinde çok önemli değişikliklere neden olduğunu, ateş ile bugün olan ilişkilerimiz açıklamaktadır. Fakat ateşin ne zaman, nasıl keşfedildiği, insanın kontrolüne ne zaman ve nasıl girdiği tartışmalar altındadır. Derste ateş bu tartışmalı durumlar açısından sorgulanacak, öğrencilere bu konudaki arkeolojik izler ve bu izlere yorumsal yaklaşımlar anlatılacak ve öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ateşin erken kanıt yorumlarında yanıltıcı özellikleri bilir
2) İnsanın biyolojik ve kültürel evriminde ateşin rolünü bilir
3) İnsanın fiziksel evriminden ateşin zamansal varlığına yönelik yorumlar yapabilir
4) Erken ateş kanıtlarının kaynaklarını bilir
5) Erken ateş kanıtlarına yönelik kimyasal analizlerden haberdar olur
6) Erken ateş kanıtları açısından Anadolu'nun durumunu bilir.
7) ateşin teknolojik gelişmelerdeki etkisini bilir
8) ateşin insan diyetindeki artışta rolünü anlar
9) geçmişteki insanın sosyal ilişkilerinde ateşin rolünü bilir
10) Prehistorik dönem sanatında ateşin rolünü anlar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ateşin fayda alanları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
2 Erken ateş kanıtlarına yönelik yorumlar I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
3 Erken ateş kanıtlarına yönelik yorumlar II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
4 Erken ateş kanıtlarına yönelik yorumlar III Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
5 Orta Paleolitiğe kadar ateş kanıtları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
6 Orta Paleolitik sonrası ateş kanıtları I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
7 Orta Paleolitik sonrası ateş kanıtları II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav ara sınav Yazılı Sınav
9 Doğal sığınaklara yerleşim Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
10 İnsan yapımı sığınaklar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
11 Erken yapıları tanımlayabilme problemleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
12 Av yerleşimleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
13 Atölye yerleşimleri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
14 Paleolitik ateş ve yerleşimleri açısından Anadolu I Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
15 Paleolitik ateş ve yerleşimleri açısından Anadolu II Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar