DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi II AR   252 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğu Akdeniz (Kilikya), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Erken Tunç Çağı ( MÖ. 3000-2000) kültürlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Doğu Akdeniz (Kilikya), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Erken Tunç Çağı ( MÖ. 3000-2000) yerleşim yerlerinin mimarisi, sanatı ve ölü gömme gelenekleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kilikya/Amik Ovası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Erken Tunç Çağı kültürlerini tanımlar.
2) Erken Tunç Çağı kronolojisini kavrar.
3) Erken Tunç Çağının alt evrelerini kavrar.
4) Kilikya/Amuk Ovası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Erken Tunç Çağı mimarisini kavrar.
5) Kilikya/Amuk Ovası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Erken Tunç Çağı çanak çömlek geleneğini tanır.
6) Kilikya/Amuk Ovası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Erken Tunç Çağı ölü gömme adetlerini kavrar.
7) Kilikya/Amik Ovası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Erken Tunç Çağı yerleşim yerlerinin sanatını ayırt eder.
8) Yerleşim yerlerinde ele geçen buluntular vasıtasıyla bölgeler arası ilişkileri analiz eder.
9) Kültürler arası ilişkileri yorumlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tunç Çağ Anadolu kültürlerinin gelişimi ve kronolojik sıralaması, ArkeoAtlas 2, 2003, T.Efe- D.Ay-Efe 2001, T.Efe, 2003 ; M.J.Mellink, 1998; H. Erkanal, 1996, V.Şahoğlu, 2005; T. Özgüç, 2002; T.Özgüç, 1986 Anlatım
2 Kilikya Bölgesi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi Eski Tunç Çağı kültürleri, ArkeoAtlas 2, 2003, T.Efe- D.Ay-Efe 2001, T.Efe, 2003 ; M.J.Mellink, 1998; H. Erkanal, 1996, V.Şahoğlu, 2005; T. Özgüç, 2002; T.Özgüç, 1986 Anlatım
3 Kestel, Soloi A.Yener 2000, s.71-76, 88-98; R.Yağcı 2001, s.559 Anlatım
4 Yumuktepe, Gözlükule, Tell Tainat, Tilmen Höyük J.Garstang 1953, s.181-197; H.Goldman 1940, s.60-86; R.Braidwood-L.Braidwood 1960, s.13-14, 345-347; R.Duru 2003, s.12-14. Anlatım
5 Tell el Cüdeyde, Dhahab, Tell Açhana R.Braidwood-L.Braidwood 1960, s.5-15, 343-495, ; L.Wooley 1955, s.5-32. Anlatım
6 Oylum Höyük, Horum Höyük, Kargamış E.Özgen 1990, s.203-205; A.Tibet ve diğ. 2001, s.137-151; L.Woolley 1952, s.218-219. Anlatım
7 Gedikli Karahöyük, Birecik Mezarlığı, Tilbeş Höyük R.Duru 2006; K.Sertok-R.Ergeç 1999, s.87-107; Greaves-Helwing 2001, s.490. Anlatım
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Tilbaşar Höyük C.Kepinski 2005, s.145-159; E.Genç 2017, s.293-304; E.Genç 2018, s.159-172. Anlatım
10 Titriş, Lidar Höyük, Kurban Höyük G.Algaze vd. 2000, s.145-150; Mattney ve diğ. 1999, s.158-194; H.Hauptmann 1999, s.71-72; Anlatım
11 Hacınebi, Gre Vrike, Hayaz Höyük Stein 1998, s.183-185; T.Ökse 2001, s.298-302; A.Engin 2007, s.267-285. Anlatım
12 Hassek Höyük, Samsat, Girnavaz, Üçtepe Gerber 2000, s.213-217; N.Özgüç 2009; H.Erkanal 1991, s.221-292; V.Sevin 1994, K.Köroğlu 1998. Anlatım
13 Norşun Tepe, Tepecik, Tülin Tepe H.Hauptmann 2000, s.419-425; U.Esin 2000, s.126-127; U.Esin 2000- s.87-88. Anlatım
14 Arslantepe, Korucutepe, Değirmentepe Frangipane 1998, s.291-294; Palmieri vd.1998, s.115-121; van Loon-Güterbock 1972, s.127-131; R.Duru 2000, s.130-132. Anlatım
15 Pulur Höyük, Sos Höyük, Tilkitepe H.Z.Koşay 1976, s.77-80; Sagona 2000, s.329-335; Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar