DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Neolitik -Kalkolitik Çağda Anadolu II AR   258 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr.Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anadolu'daki önemli Kalkolitik Dönem (MÖ. 6.-4. bin) yerleşimlerini ele almak, ve Anadolu'nun farklı kısımlarındaki gelişen sosyal karışıklığın kanıtlarını değerlendirmek.
Dersin İçeriği
Güneydoğu Anadolu'da Geç Kalkolitik boyunca kültürel ve sosyal değişmeler (MÖ. 7.-4. bin); Anadolu'nun Orta, Kara Deniz ve Ege bölgelerinin Kalkolitik gelişmeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalkolitik kelimesinin metal üretim tarihi ilişkisi ile tanıdıklık
2) Arkeologların sosyal karmaşıklığı nasıl tanımladıklarını bilir
3) İkincil ürün devrimi ve onun Anadolu'daki kanıtlarını tanır
4) Güneydoğu Anadolu'daki MÖ. 6.-4.bin sürecindeki ekonomik, sosyal, ritüel ve teknolojik gelişmeleri bilir
5) MÖ 6.-4. bin sırasında Orta Anadolu'nun ekonomik, sosyal, ritüel ve teknolojik gelişmeleri bilir
6) MÖ 6.-4. bin sırasında Karadeniz bölgesinin ekonomik, sosyal, ritüel ve teknolojik gelişmeleri bilir
7) MÖ 6.-4. bin sırasında Ege Bölgesinin ekonomik, sosyal, ritüel ve teknolojik gelişmeleri ile tanışmış olur
8) MÖ 6.-4. bin sırasında doğu Trakya'nın ekonomik, sosyal, ritüel ve teknolojik gelişmeleri ile tanışmış olur
9) Anadolu'daki önemli Kalkolitik yerleşimleri bilir (stratigrafi, kronoloji, mimari, ölü gömme gelenekleri, sanat)
10) Kalkolitik dönem sırasında Anadolu'nun komşu bölgeleri ile ekonomik ve kültürel ilişkilerini anlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin hedefi; kronolojik çerçeve; terminolojik konular; sosyal karmaşıklık fikri Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Güneydoğu Anadolu: Geç Neolitik Gelişmeler (MÖ. 7. bin) Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Güneydoğu Anadolu:Halaf Kültürü Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Güneydoğu Anadolu: Ubeyd Kültürü Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Güneydoğu Anadolu: Geç Kalkolitik Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Güneydoğu Anadolu ve Uruk yayılımı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Güneydoğu Anadolu ve sosyal karmaşıklık Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Güney Orta Anadolu'da Kalkolitik gelişmeler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Göller bölgesinde kalkolitik gelişmeler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Kuzey Orta Anadolu'da Kalkolitik gelişmeler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Ege Bölgesinde Kalkolitik gelişmeler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Marmara'da Kalkolitik gelişmeler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Trakya'da Kalkolitik gelişmeler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Tartışma ve gözden geçirme Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar