DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sümer-Akad Gliptiği II AR   264 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif GENÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
MÖ. 2. ve 1. bine ait Mezopotamya mühür (gylptic) sanatını biçim, konu, stil ve ikonografik açıdan tanıtmaktadır.
Dersin İçeriği
Mezopotamyada MÖ. 2. (İsin Larsa, Eski Babil, Eski Assur, Kassit, Orta Assur, Mitanni ve Eski-Klasik Suriye Dönemi) ve 1. bin (Geç Assur ve Geç Babil Dönemi) mühür sanatı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İsin-Larsa Dönemi mühürlerini tanır ve ikonografik özelliklerini tanımlar.
2) Eski Babil Dönemi mühürlerinin stil gelişimini sıralar ve dönem içindeki stil farklılıklarını karşılaştırır.
3) Eski Assur Dönemi mühürlerini tanır.
4) Stilistik ve dönemsel özellikleri uygulayarak mühürleri tarihler.
5) Eski Suriye üsluplu mühürleri tanır.
6) Kassit Dönemi mühürleri tanır.
7) Orta Assur Dönemi mühürleri tanır.
8) Mitanni Dönemi mühürleri tanır.
9) Yeni Assur/Babil Dönemi mühürlerini tanır.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İsin-Larsa Dönemi mühürleri D.Collon 1986, Cylinder Seals III, Isin-Larsa and Old Babylonian Periods Anlatım
2 Eski Babil Dönemi Mühürleri, mücadele sahneleri D.Collon 1986, Cylinder Seals III, Isin-Larsa and Old Babylonian Periods Anlatım
3 Eski Babil Dönemi Mühürleri, Tanrı Şamaş D.Collon 1986, Cylinder Seals III, Isin-Larsa and Old Babylonian Periods Anlatım
4 Eski Babil Dönemi Mühürleri, Tanrı Ea D.Collon 1986, Cylinder Seals III, Isin-Larsa and Old Babylonian Periods Anlatım
5 Eski Babil Dönemi Mühürleri, Tanrıça İştar D.Collon 1986, Cylinder Seals III, Isin-Larsa and Old Babylonian Periods Anlatım
6 Eski Assur Dönemi Mühürleri, erken koloni D.Collon 1987 First Impressions Cylinder Seals in the Ancient Near East, s.41-54 Anlatım
7 Eski Assur Dönemi Mühürleri, geç koloni D.Collon 1987 First Impressions Cylinder Seals in the Ancient Near East, s.41-54 Anlatım
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Erken Suriye Mühürleri, D.Collon 1987 First Impressions Cylinder Seals in the Ancient Near East, s.41-54 Anlatım
10 Eski Suriye Mühürleri D.Collon 1987 First Impressions Cylinder Seals in the Ancient Near East, s.41-54 Anlatım
11 Klasik Eski Suriye Mühürleri D.Collon 1987 First Impressions Cylinder Seals in the Ancient Near East, s.41-54 Anlatım
12 Mitanni mühürleri D.Collon 1987 First Impressions Cylinder Seals in the Ancient Near East, s.58-72 Anlatım
13 Kassit Mühürleri D.Collon 1987 First Impressions Cylinder Seals in the Ancient Near East, s.58-72 Anlatım
14 Orta Assur Dönemi Mühürleri D.Collon 1987 First Impressions Cylinder Seals in the Ancient Near East, s.58-72 Anlatım
15 Yeni Assur/Babil Dönemi Mühürleri D.Collon 1987 First Impressions Cylinder Seals in the Ancient Near East, s.75-85-Final sınavı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar