DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Roma Mimarisi I AR   407 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih GÜLŞEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİKRET FATİH GÜLŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Roma Mimarisinin temel konularını ve kavramlarını öğretmekdir.
Dersin İçeriği
Bu derste Roma Mimarisinin temel tanımlamaları, temel öğretimleri ve mimari yapıları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Roma İmparatorluğu'nun tanımını, tanıtılmasını ve coğrafi sınırlarını öğrenir.
2) Roma İmparatorluğu'nun kronolojisini ve İmparatorlar listesini öğrenir.
3) Roma İmparatorluğu'nun Tarihi Coğrafyasını kavrar.
4) Roma Kültürü'nün Dönemlerini ve mimari kaynaklarını açıklar.
5) Grek ve Roma Mimarisinde Yapı tekniklerini ve malzemeleri sınıflandırır ve açıklar.
6) Roma Nymphaeumlarını öğrenir
7) Roma mausoleumları ve Anıtsal mezarlarını açıklar
8) Roma Konutlarını sınıflandırır ve öğrenir
9) Roma Tapınaklarınısınıflandırır ve açıklar
10) Roma Cumhuriyet Döneminde Tonoz yapısının ve mimari elemanların gelişimini kavrar
11) Roma Dönemi kutsal Alanlarını öğrenir.
12) bir
13) beş
14) dört
15) yedi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Roma kronolojisi ve imparatorlar listesi öğretilir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
2 Roma İmparatorluğu'nun tarihi coğrafyası öğretilir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
3 Anadolu ve Roma Eyaletleri öğretilir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
4 Roma Kültürünün Dönemleri açıklanır Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
5 Roma Mimarisinin kaynakları olan Villonova/Etrüsk Kültürü ve mimarisi öğretilir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
6 Grek ve Roma Mimarisinde yapı teknikleri ve malzemeleri sınıflandırılır Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
7 Grek ve Roma Nymphaeumları öğretilir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Yazılı sınavı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
9 Anadolu Nymphaeumlarının mimarisi öğretilmektedir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
10 Mausoleumlar ve Anıtsal Mezarlar sınıflandırılmaktadır Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
11 Roma Dönemi konutları anlatılmaktadır Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
12 Roma Mimarisinin kaynakları ve Etrüsk Tapınakları öğretilmektedir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
13 Roma Tapınakları öğretilmektedir. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
14 Roma Cumhuriyet Döneminde Tonoz yapısının gelişimi anlatılmaktadır Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
15 Roma büyük kutsal alanları anlatılmaktadır. Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınavı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar