DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kilikya Arkeolojisi 1 AR   301 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Kazım Serdar GİRGİNER
Dersi Verenler
Doç. Dr.KAZIM SERDAR GİRGİNER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Arkeolojik Veriler Işığında Kilikia Kültür Tarihinin anlatılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Kilikya'nın tarihi, tarihi coğrafyası ve arkeolojisi ile Kizzuwatna-Hitit ilişkileri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kilikya terminolojisini kavrar
2) Kilikya'nın fiziki coğrafyasını ayırt eder
3) Kilikya'nın araştırma tarihçesini değerlendirir
4) Kilikya'da Paleolitik Dönemi kavrar
5) Kilikya'da Neolitik Dönemi sınıflandırır
6) Kilikya'da Kalkolitik Dönemi tanır
7) Kilikya'da Bronz Çağını kavrar
8) Kilikya'da Kizzuwatna Krallığını analiz eder
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kilikya Terminolojisi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Kilikyanın Fiziki Coğrafyası Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Kilikya Araştırma Tarihçesi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Kilikyada Paleolitik Dönem Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Kilikyada Paleolitik Dönem Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Kilikyada Neolitik Dönem Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Kilikyada Neolitik Dönem Kitap, makale okuma Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Kilikya'da Kalkolitik Dönem Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Kilikyada Kalkolitik Dönem Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Kilikyada Bronz Çağ Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Kilikya'da Bronz Çağ Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Kilikyada Kizzuwatna Krallığı Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Kilikyada Kizzuwatna Krallığı Dönemi Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Kilikyada Karanlık Çağ Kitap, makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar