DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Anadolu Dilleri (Tarihi Metinler) 1 AR   309 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rukiye AKDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.RUKİYE AKDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, ilk tarih yazıcısı Murşili'nin yıllıklarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste II. Murşili'nin yıllıkları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk tarih yazıcısı Hitit kralı Murşili'nin yıllıklarını analiz eder.
2) Murşili'nin hayatını açıklar.
3) Murşili döneminde Anadolu'da veba hastalığını belirtir.
4) Murşili'nin yıllıklarının çivi yazısıyla yazılmasını gösterir.
5) Çivi yazısıyla yazılan satırların transkripsiyon ve tercümesini gösterir.
6) Kelimelerin anlamlarını ve gramer açıklamalarını açıklar.
7) Hititçe satırların tercümesini sunar.
8) Akadca kelimelerin gramer açıklamalarını belirtir.
9) Anadolu'da Hititler zamanında yaşanan tarihi olayları gösterir.
10) Murşili'nin babasının icraatını yorumlar.
11) I. Suppiluliuma'nın icraatını analiz eder.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizme
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim v
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk tarih yazıcısı Hitit kralı Murşili Kitap ve makale okuma Anlatım
2 Murşili'nin yıllıklarının çivi yazısıyla yazılması Kitap ve makale okuma Anlatım
Gösteri
3 Çivi yazısıyla yazılan satırların transkripsiyon ve tercümesi Kitap ve makale okuma Anlatım
4 Murşili'nin hayatı Kitap ve makale okuma Anlatım
5 Murşili döneminde Anadolu'da veba hastalığı Kitap ve makale okuma Anlatım
6 Kelimelerin anlamları ve gramer açıklamaları Kitap ve makale okuma Anlatım
7 Anadolu'da Hititler zamanında yaşanan tarihi olaylar Kitap ve makale okuma Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve makale okuma Yazılı Sınav
9 Hititçe satırların anlamları ve gramer açıklamaları Kitap ve makale okuma Anlatım
10 Murşili'nin yıllıklarının çivi yazısıyla yazılması Kitap ve makale okuma Anlatım
11 Murşili'nin konuşma bozukluğu Kitap ve makale okuma Anlatım
12 Boğazköy adının metinlerdeki yazılış çeşitliliği Kitap ve makale okuma Anlatım
13 Çivi yazısıyla yazılan satırların transkripsiyon ve tercümesi Kitap ve makale okuma Anlatım
14 Akadca kelimelerin gramer açıklamaları Kitap ve makale okuma Anlatım
15 Hititçeyle ilgili gramer açıklamaları Kitap ve makale okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve makale okuma Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar